Vil at politikerne skal redde denne skogen før det er for seint

Tareskogen langs norskekysten er i ferd med å forsvinne. Nå vil Venstre ta opp problemet med miljøkomitéen på Stortinget.

Tareskog - Færder Nasjonalpark

SPISES OPP: Rebekka Borsch i Venstre frykter for økosystemene i havet dersom ikke politikerne tar grep for å berge tareskogen langs kysten.

Foto: Mikkel Stokke

Rebekka Borsch, sentralstyremedlem Venstre

REAGERER: Sentralstyremedlem Rebekka Borsch i Venstre.

Foto: Privat

– Alle snakker om klima, men ingen snakker om havet. I hvert fall ikke blant politikere. Dette er tragisk og skyldes et utdatert syn på hva som må til for å vinne kampen mot klimaendringene, sier sentralstyremedlem Rebekka Borsch i Venstre.

NRK skrev tidligere denne uken om at forskere frykter for tareskogen langs norskekysten. Eksperter fra flere ulike miljøer samler nå krefter for å imøtegå utfordringene knyttet til at kråkebollene langs kysten av Norge lager ørken under vann.

Venstre ville flytte 100 millioner kroner i statsbudsjettet for å få i gang klimaprosjekter knyttet til maritim vegetasjon. Men det fikk de ikke Høyre med på, forteller Borsch.

– Det tror jeg er fordi det er stor mangel av kunnskap blant politikerne. I likhet med forskerne, er også vi i Venstre bekymret for den «blå skogen». Derfor vil vi nå ta dette opp med Energi- og miljøkomiteen på Stortinget gjennom et dok8-forslag.

– Får for lite oppmerksomhet

Borsch jobber med miljø til daglig, og reagerer på hvor lite som er gjort politisk for å sikre de marine skogene. Hun peker blant annet på at halvparten av naturens opptak av karbon skjer i havet.

Forskerne har tidligere anslått at tareskogen som er borte, kunne ha lagret 36 millioner tonn CO2-ekvivalienter bare i stammen og bladene, noe som tilsvarer utslippene fra 30 års flytrafikk i Norge.

Men mens skogens evne til å lagre CO2 er velkjent og støttet gjennom finansielle ordninger, har CO2-lagring i havets blå skoger fått for lite oppmerksomhet, mener Borsch.

– Her hjemme vies blå skog ikke særlig mye politisk oppmerksomhet ennå, til tross for at vi ser på oss selv som en maritim nasjon med sterk tilknytning til havet.

– Må ta grep

Tematikken fikk heller ikke plass på det siste klimatoppmøte i New York, noe som ble heftig kritisert av «The Global Oceans Commission».

Også Bellona har tidligere uttrykt bekymring med tanke på havforsuring, som de mener kan bli like ødeleggende for livet i havet, som klimaendringene kan bli for livet på land.

Sentralstyremedlemmet mener derfor det er på tide at politikerne tar grep.

– Siden 2007 har Norge gitt 10,3 milliarder i regnskogpenger. Nå bør vi videreutvikle og forbedre denne ordningen til å omfatte blå skog. Om norske politikere tør å gå foran, vil det gi et viktig signal.

– Vil få problemer med fiskebestandene på sikt

Problemstillingen kan bli mer aktuell i tiden som kommer. Det er allerede kjent at taretråling er milliardindustri langs kysten, og at bransjen ønsker å tråle mer.

– Den blå skogen gir opphold til det meste av marint liv. Hvis vi ikke tar vare på den, så får vi problemer med fiskebestandene på sikt. Dette må regjeringen ta innover seg. Uten havet klarer vi ikke å vinne kampen mot global oppvarming.

Grønn kråkebolle beiter ned tareskogen

ØRKEN: Glupske kråkeboller spiser det de kommer over på havbunnen, og etterlater seg en ørken.

Foto: Hartvig Christie