NRK Meny
Normal

Vil at lofotolje skal betale for flyktningstrømmen

Fremskrittspartiet i Nord-Norge mener partiet bør revurdere avtalen med KrF og Venstre. Gruppeleder Dagfinn Olsen mener flyktningstrømmen tvinger fram oljeboring utenfor de omdiskuterte områdene i Lofoten og Vesterålen.

Fiskebåter på tur til land

Lokallagene i de tre nordligste fylkene ber nå om at partiets stortingsgruppe umiddelbart løfter opp åpning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Foto: Margaret Hennie Nilsen

Bakgrunnen er blant annet dagens flyktningstrøm til Norge og kommunenes utfordringer knyttet til bosetting av flyktninger og etablering og drift av asylmottak.

– Vi får noen kostnader i fremtiden, som vi absolutt trenger inntekter for å betale. I så måte må vi utnytte de inntektsmulighetene vi har, gruppeleder for Frp på fylkestinget, Dagfinn Olsen.

Vil konsekvensutrede

Dagfinn Olsen (Frp)

Dagfinn Olsen (Frp).

Foto: Nordland fylkeskommune

Og med inntektsmuligheter mener Olsen havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Men i samarbeidsavtalen med Venstre og Kristelig Folkeparti er det fastslått at havområdene er fredet fram til 2017, og hos Venstre har de planer om at fredningen forlenges.

Olsen mener på sin side at Frp, Høyre og Arbeiderpartiet bør gå sammen i forkant av valget i 2017, for å sikre at havområdene konsekvensutredes.

– Vi har sittet en stortingsperiode uten å få ta i bruk disse områdene, og kan ikke akseptere å gjøre det en gang til.

Både finansminister Siv Jensen (Frp) og oljeminister Tord Lien (Frp) har brakt temaet på bane og Arbeiderpartiet står fast på sitt standpunkt om å konsekvensutrede området.

Flyktningstrøm bidrar til økonomisk vekst

torbjørn eika ssb

SSB-forsker Torbjørn Eika.

Foto: Roald, Berit / Scanpix

Ekspertene i Statistisk sentralbyrå (SSB) tror på sin side den kraftig økte asyltilstrømningen bidrar til at utviklingen i norsk økonomi snur tidligere enn antatt.

Siden sommeren i fjor har norsk økonomi vokst med 1,1 prosent. Men SSB anslår i sin prognose torsdag en vekst i brutto nasjonalprodukt (BNP) neste år på 2,0 prosent.

Ti prosent av denne veksten kan føres tilbake til flyktningstrømmen, sier SSB-forsker Torbjørn Eika overfor NTB.

Årsaken til at asyltilstrømningen virker stimulerende på norsk økonomi, er ifølge SSB at den offentlige pengebruken øker. Forskerne understreker likevel at det er stor usikkerhet knyttet til de økonomiske virkningene av asyltilstrømningen.

Permitteringer

Olsen er uansett klar på at det norske samfunn står i en reell fare for å måtte redusere tjenestetilbudet og velferdsordningene i tiden som kommer, og viser til utfordringene som oljenæringen opplever.

– Folk permitteres og mange supplybåter står til kai. Det medfører at vi er nødt til å tenke annerledes.

– Håndteres bra

Terje Breivik (V) på vei inn til forhandlingsmøte om neste års statsbudsjett

Terje Breivik (V) deler ikke Olsens bekymringer. Her på vei inn til forhandlingsmøte om neste års statsbudsjett 17. november i år.

Foto: Onsøien, Ole Gunnar / NTB scanpix

Nestleder Terje Breivik i Venstre mener flyktningsituasjonen i dag håndteres uten problemer innenfor de økonomiske ressursene man har til rådighet.

Han sier at de eventuelle merinntektene som åpning av områdene ville gitt statskassa, uansett er betydelig mindre enn det oljefondet genererer.

– Alt avhenger av hvordan det går på verdens børser og eiendomsmarkeder. Vi har i dag verdens største institusjonell fond, og det er forvaltningen av dette som primært bestemmer handlingsfriheten til kommende generasjoner hva gjelder ivaretakelse av dagens velferd.

Så lenge vi som sitter på Stortinget ikke bruker mer enn avkastningen på oljefondet, så tar ikke pengebingen slutt. Og hvis nå signalene fra Olsen er at han og Frp og er enige i at dagens oljepengebruk ikke er bærekraftig på sikt, så kommer dette til å gå veldig bra. Da slipper vi å sende regningen til neste generasjon.

Terje Breivik / Nestleder i Venstre

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.