Vil at du skal droppe uermiddagen

Den norske ueren er sterkt truet, ifølge den nasjonale rødlisten. Fiskerne fnyser, mens WWF synes du bør velge en annen fisk på middagsbordet. Hva mener du?

Uerfiske på Kjerringøy

RØD LYKKE? Stor, fin uer i store mengder på Kjerringøy i helga.

Foto: Gerd Elise Martinsen / NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Sist gang den nasjonale rødlisten ble justert, i 2006, ble uer klassifisert som sårbar. På den reviderte lista som ble lagt fram i dag er den populære middagsfisken sterkt truet. Det betyr at det er en reell fare for utryddelse.

Det er dårlig nytt for fiskekundene hos Niko-Fisk AS på Sortland.

– Ja, uer er en av de mest populære fiskesortene vi selger. Det blir krise om den forsvinner, sier innehaver Jorunn Nikolaisen.

Hun har ikke merket at det har blitt mindre uer på markedet.

– Nei, jeg får tak i den ueren jeg trenger, sier hun.

Tviler på forskerne

Leder Steinar Jonassen i Nordland fylkes fiskarlag har ingen tro på at ueren er utrydningstruet.

– Tvert imot mener vi bestanden har tatt seg opp. Det fiskes mer uer de 3-4 siste årene, uten at innsatsen har økt. Dette har vi både årsmøtevedtak og styrevedtak på, sier Jonassen.

I dag eksisterer det et forbud mot å fiske uer med trål nord for 62°N i Norge. Det er likevel lov å ta uer som bifangst i trålen. I tillegg fiskes mye uer både med garn og line.

– Fiskerne får så mye uer som bifangst, at de har måttet avsluttet fangsten etter andre arter, sier Jonassen.

Det er ikke bare fiskarlaget i Nordland som er av denne oppfatningen. Også landstyret i Norges fiskarlag har uttalt at det finnes klare indikasjoner på at uerbestanden er i vekst.

Vil ikke kreve endringer

Forskerne som har kommet fram til ueren er kritisk truet vil ikke blande seg inn i hvordan fiskearten forvaltes.

– Vi kommer ikke med krav om endringer i fiskekvoter eller politikk. Det er opp til de som har forvaltningsansvar, vi forteller bare om tilstanden, sier Per Ole Syvertsen i ekspertkomiteen i Artsdatabanken til NRK.no

– Fisket bør stanses

Verdens naturfond WWF derimot, er ikke tvil om at fiskerimyndighetene bør sette ned foten for uerfisket.

– Ethvert fiske på en sterkt truet art bør avvikles umiddelbart, sier fagsjef i WWF, Nina Jensen.

Uer

SMAKFULL FISK: Uer er en svært populær matfisk i Norge. Men den er sterkt truet av overfiske.

Foto: Tollvesenet

Videre oppfordrer hun forbrukerne til å velge annen fisk på middagsbordet.

– Nedgangen i bestandene har vært dramatiske de siste årene, og WWF ser svært alvorlig på at arten nå har nådd et høyere, mer kritisk nivå.

Selges ikke på Ica

Allerede for to år siden fjernet butikkjeden Ica uer fra butikkene sine, sammen med blant annet villfanget kveite, håbrann, ål og blåfinnet tunfisk, sverfisk, østersjøtorsk og skate.

I WWFs sjømatguide 2010-11 er det en rekke arter i kategorien rødt. Disse artene er enten overfisket og/eller fanget/oppdrettet på en måte som ødelegger havmiljøet.

– Ved å styre unna disse artene bidrar hver og en av oss til å løse miljøproblemene, og vi sikrer disse artene for fremtiden, sier Nina Jensen.

– Støtte i befolkningen

I en undersøkelse Respons Analyse gjennomførte for WWF i slutten av oktober, kom det fram at nordmenn ikke ønsker ulovlig eller utrydningstruet fisk i butikkene.

Resultatene viste blant annet at:

  • 77 prosent sier seg enige i at de aktivt vil endre sine kjøpevaner, det vil si handle i en annen butikk eller velge andre typer fisk, dersom de fikk kjennskap til at fisken som ble solgt var utrydningstruet.
  • 75 prosent ønsker at norske myndigheter stanser import av truede fiskearter.

(Forsidebildet av Uer: Foto: Bjarte Aarmo Lund/Flickr)

Hva mener du? Vil du slutte å spise uer?