Videoer viser livsfarlig forbikjøring – men ingen automatikk i at råkjørerne blir tatt

Stadig flere monterer dashbordkamera og sender videobevis av villmannskjøring til politiet. Men hva skjer egentlig med tipsene og videoopptakene som politiet får inn?

Forbikjøring på E6 over Saltfjellet.

HER GÅR DET NESTEN GALT: Den svarte bilen måtte ut av veibanen for å ikke bli truffet av den røde. Se video lenger ned i artikkelen. Yrkessjåfør Michael Christiansen filmet denne forbikjøringen på E6 over Saltfjellet i sommer.

Foto: Michael Christiansen

Politiet oppfordrer stadig publikum til å tipse om aggressive sjåfører og grove overtredelser i trafikken.

Tidligere denne uka fortalte NRK om yrkessjåfør Michael Christiansen som i sommer har sendt inn videobevis på farlige forbikjøringer på E6 på nordsiden av Saltfjellet .

Michael Christiansen, yrkessjåfør

– Trafikken ville gått så mye smidigere dersom alle hadde samarbeidet, mener yrkessjåfør Michael Christiansen.

Foto: Privat

– Jeg har installert et ganske avansert dashbordkamera til 4000 kroner, nettopp for å kunne fange opp registreringsnumre, sier han til NRK.

Christiansen aner ikke hva politiet har gjort med tipset hans, og sitter med en følelse av at det kan være lagt i en skuff.

NRK har fått henvendelser fra flere sjåfører som hevder det ikke nytter å varsle politiet. Den følelsen deler Michael Christiansen.

– Hvis folk tipser inn og ser at det ikke skjer noe gidder de kanskje ikke mer. Det er faktisk også ganske tidkrevende. Spesielt om du er på jobb på veien, sier han.

Forbikjøring på E6 over Saltfjellet

FILMET FARLIG FORBIKJØRING: Yrkessjåfør Michael Christiansen trodde han skulle bli vitne til en møteulykke.

UP: – Vil ha tips

Lasermåling, UP-kontroll

I Nord-Norge er det 22 UP-patruljer på veiene. I juni og juli økte antall fartsovertredelser med 45 prosent i landsdelen.

Foto: H. Philip Hofgaard / NRK

Geir Marthinsen, som er distriktsleder for UP i Nord-Norge, sier de svært gjerne vil ha tips fra publikum.

– Ser du grove overtredelser, ring 02800 og varsle politiet. Da kommer du til politiets operasjonssentral, som har oversikt over hvor UP-patruljene til enhver tid befinner seg, sier Marthinsen.

UP driver ikke med etterforskning utover det de avslører selv. Det lokalt politi som har ansvaret for å følge opp og eventuelt etterforske grove overtredelser i trafikken.

Politiet har imidlertid ikke kapasitet til å etterforske alle videoer og tips som kommer inn.

	Geir Harald Marthinsen,  distriktsleder for
	Utrykningspolitiet i UP-distrikt 5 – Nordland, Troms og Finnmark

UP-sjef i nord Geir Marthinsen forstår at mange bilister tenker nok at dette ikke nytter å sende videoer til politiet. – Men la oss avgjøre det, sier han.

Foto: Privat

UP-sjefen i nord medgir at overtredelsen må være grov for at politiet går videre med tipset.

– Dessverre kan vi ikke respondere på alle hendelser vi får. Det er nå en gang slik at alle saker havner i en prioriteringskø, som gjør at ikke er alle videoene får like stor oppmerksomhet.

Men det betyr ikke at folk må slutte å sende inn.

– Det finnes flere saker hvor farlige sjåfører er domfelt, der det hele startet med et tips fra publikum.

Det bekrefter også fungerende lensmann Bjørn Tore Rønning i Fauske, som har mottatt videobeviset fra Michael Christiansen.

Hva som skjer tipset er det ennå ikke tatt stilling til. Lensmannskontoret jobber imidlertid med flere saker som gjelder høy fart og farlige forbikjøringer i sommer.

– Ingen automatikk at råkjørerne får straff

Det er fungerende påtaleleder Bjarte Walla i Nordland politidistrikt som avgjør om bevisene publikum sender inn til politiet holder til en domfellelse.

Sjåfører som blir dømt for råkjøring kan i verste fall få ubetinget fengselsstraff.

Politiinspektør Bjarte Walla

Fungerende påtaleleder Bjarte Walla i Nordland politidistrikt mener dashbordkameraene har både positive og negative sider. – De kan bidra til bedre bevissikring ved trafikkuhell. Men det er viktig at bruken av disse kameraene er i tråd med personvernlovgivningen.

Foto: Ole-Fredrik Lambertsen / NRK

Han forteller at videoopptakene blir vurdert konkret fra tilfelle til tilfelle.

Noen ganger gir en video et klart bilde av en hendelse. Da vil det også ha bevisverdi nok at det kan brukes til domfellelse, ifølge Walla.

– Det er imidlertid ingen automatikk i at et slikt opptak er tilstrekkelig for å nå fram med en straffereaksjon. Det er heller ingen selvfølge at det vil la seg gjøre å bevise hvem som kjørte bilen. I så tilfelle har ikke politiet noen sak som vil lede til straff.

– Videoopptak virker forebyggende

Dashbordkamera på bil i storbritannia

Politiet merker godt at stadig flere biler har fått et ekstra øye i frontruten.

Foto: Nordic Base

Politiet merker godt at stadig flere biler har fått et ekstra øye i frontruten. Det bør også være en vekker for risikovillige sjåfører, mener Walla.

– Sannsynligheten for at aggressiv kjøring er festet på film er betydelig større enn tidligere.

Politiet fører ikke statistikk over hvor mange saker hvor opptak fra dashbordkameraer har fått betydning.

Walla kan derfor ikke si noe om hvordan opptak fra publikum innvirker på oppklarings- og henleggelsesprosenten i forhold til saker hvor slike bevis ikke foreligger.

UP-sjefen i nord mener publikums årvåkenhet virker forebyggende.

– Videoopptakene kan utgjøre en forskjell. Ingen sjåfører skal føle seg for trygge, sier Geir Marthinsen.