Vet ikke hvordan pengene til Utøya-ofrene er brukt

80 millioner kroner ble gitt fra staten til kommuner som ble rammet av terroren 22. juli. Men hva pengene ble brukt til er det få som har oversikt over.

Dag André Anderssen

Ingen har oversikt over hvordan to millioner i Nordland er brukt for å følge opp ofrene fra Utøya.

Foto: NRK/AUF

Pengene som ble gitt av staten skulle brukes til å følge opp ofre og pårørende etter bombeangrepet i regjeringskvartalet og skytingen på Utøya.

Men ingen av de berørte kommunene i Norge ble bedt om å dokumentere hvordan disse pengene er brukt.

– Krever svar

Støttegruppa for 22. juli i Nordland har nå sendt brev til samtlige kommuner i fylket, blant annet for å få oversikt over pengebruken.

– En av våre oppgaver er å følge opp hvilke tjenester kommunene har til de overlevende og etterlatte. I den forbindelse har vi sendt et brev med seks konkrete spørsmål til kommunene i Nordland om hvordan de bruker disse pengene, sier leder av støttegruppa Dag Andre Anderssen.

Han overlevde selv terrorangrepet, og jobber nå for å følge opp andre ofre.

Ba ikke om dokumentasjon

Fylkesmennene hadde ansvar for tildelingen av midlene, men det ble aldri bedt om dokumentasjon fra kommunene over hvordan pengene ble brukt.

I Nordland fikk kommunene Vefsn, Rana, Bodø, Hadsel og Øksnes penger i fjor til psykososialt arbeid etter tragediene 22 juli.

– Vet ikke hvor som er brukt

Rana kommune fikk en 500.000 kroner. Kommunen opplevde at en av deres ble drept, mens sju stykker overlevde terrorangrepet.

Heller ikke der ble det registrert hvor pengene gikk, men leder i Kriseteamet, Lill Ester Nilsen, sier de har gjort mye.

– Det vi har gjort er at vi ukentlig har fulgt opp de etterlatte, sier Nilsen.

– De sju overlevende ungdommene har fått tilbud om individuell oppfølging, og så har vi også dannet en gruppe med to fagpersoner hvor de overlevende møtes hver tredje uke, fortsetter hun.

– Ba kommunene om innspill

Avdelingsleder hos fylkesmannen i Nordland, Roar Kvitvik forteller hvordan pengene ble fordelt.

– Vi hadde en ramme på 2,9 millioner i Nordland og gjorde en henvendelse til kommunene som vi mente var mest berørt og ba om innspill til dekning av ekstraordinære utgifter som de måtte ha hatt, sier han.

Fylkesmannen fikk tilbakemelding fra fem kommuner, hvor noen var veldig detaljert, men andre var mer generelle i forhold til sine utgifter.

– På bakgrunn av det foretok vi en fordeling basert på skjønn fra oss og kommunenes egne vurderinger, sier han.

– Hadde dårlig tid

Fylkesmannen fikk tildelt midlene i slutten av november i fjor.

– Vi skulle rapportere tilbake til kommunaldepartementet før jul, så vi hadde veldig dårlig tid, sier Kvitvik.

Han forteller at kommunene hadde oversikt over hva som var beløpt av kostnader, og at det er en form for dokumentasjon, selv om det ikke var spesielt belagt med bilag.

Han er likevel ikke redd for at pengene ikke er brukt der de skal.

– Dette er en veldig alvorlig sak og jeg har ingen grunn til å tro at kommunene ikke bruker pengene til det formålet de er bevilget, sier Kvitvik.

– Blir strengere i år

Også i år skal fylkesmannen dele ut penger til oppfølging, til sammen 1,8 millioner kroner i Nordland. Og i år skal det stilles strengere krav til dokumentasjon, sier Kvitvik.

– Nå har kommunene fått mer erfaring på hvor behovet er. Jeg vil tro at kommunene vil være mer konkret på tiltak og også på tallfesting. Det gikk vel litt fort for seg sist, for det var ting som hastet å få på plass, men i 2012 håper vi at vi har bedre tid og at kommunene får områ seg bedre enn de hadde i fjor, sier han til NRK.no.

Dag Andre Anderssen, som sjøl overlevde terrorangrepet på Utøya, sier de ikke har grunn til å tro at pengene er brukt til andre ting.

– Men vi vil likevel stille et slikt spørsmål, som gjør at vi får en oversikt, og at alle får den hjelpa de skal ha.

Tildelingen for 2011 i Nordland var som følger:

  • Bodø kommune kr 395 000
  • Bodø kommune (Røde Kors) kr 1 000 000
  • Vefsn kommune kr 515 000
  • Hadsel kommune kr 157 000
  • Øksnes kommune kr 333 000
  • Rana kommune kr 500 000