NRK Meny
Normal

Verre og verre for Hurtigruten

Reiselivsgiganten mister passasjerer og gjelden øker. Nå skal selskapet kvitte seg med 200 ansatte.

Hurtigruta Nordnorge

En svak sommersesong og dyrere bunkers gav et svakt resultat for tredje kvartal for Hurtigruten.

Foto: Helge Lyngmoe / NRK

Hurtigruten ASA la onsdag frem resultat for tredje kvartal.

Les også: Røde tall, men optimismen råder

Resultatet viser at selskapet fikk et overskudd på 60 millioner kroner før skatt i tredje kvartal. Det er 81 millioner kroner mindre enn samme periode i fjor da overskuddet var på 141 millioner kroner.

- Færre passasjerer

I børsmledinga forklarer selskapet det dårlige resultater med at det var færre passasjerer, høyere drivstoffutgifter og høyere finanskostnader.

Selskapet sliter med store utgifter samtidig som passasjerene svikter verdens vakreste sjøreise.

Svimlende gjeld

Hurtigruten har satt igang flere tiltak for å få ned kostnadene. Men selskapet må stramme ytterligere til for å holde de store utgiftene i sjakk.

Blant annet skal flere tjenester under lupen og flere funksjoner kan bli konkurranseutsatt for å få ned kostnadene.

Hurtirgutens gjeld er svimlende. Per i dag er gjelda på 4,3 milliarder kroner. Verdien på selskapet er kraftig redusert etter ras på børsen.

Tapene i tall

  • Svakere sommersesong Hurtigruten -32 millioner kroner
  • Økte bunkerskostnader -48 millioner kroner
  • Økte finanskostnader -27 millioner kroner
  • Tilbakeført avsetning på hurtigbåtkontrakt +20 millioner kroner

Selskapet har oppnådd viktige resultater på to sentrale områder i endringsarbeidet etter avslutningen av kvartalet. Ferge- og hurtigbåtvirksomheten er solgt for 488 millioner kroner til Torghatten Nord AS. Det er også kommet til enighet med staten om en økt kompensasjon relatert til Hurtigruteavtalen, summert til 125 millioner kroner inneværende år og 88 millioner kroner i 2009.

- Vi er inne i en utfordrende periode for Hurtigruten. Vi viderefører salgsprosessene og forbedringsprogrammet. Gjennom et omfattende program skal kostnadene innen salg og administrasjon reduseres med 150 millioner kroner årlig. Samtidig jobbes det med en ny finansieringsplan for å styrke selskapets likviditet og soliditet. Vi er avhengig av fullt trykk på alle prosessene for å lykkes, sier Olav Fjell.

Kostnadsreduksjonen innen salg, markedsføring og administrasjon skal være gjennomført innen utgangen av 2009, og tilsvarer rundt 35 prosent. Prosessen vil medføre en nedbemanning med cirka 200 landansatte i løpet av ett år, fordelt med 80 i Norge og 120 i utenlandsorganisasjonen. Dette tilsvarer en reduksjon på 50 prosent. Kostnadsreduksjonen muliggjøres blant annet gjennom felles arbeidsplattform oppnådd gjennom forbedringsprogrammet Svart Belte og en ny global IT-plattform.

Hurtigruten er i dialog med selskapets banker om en samlet finansiell restruktureringsplan. Detaljene i planen er ikke klare, men den vil inkludere brofinansiering inntil den planlagte salgsprosessen er gjennomført, en reduksjon i selskapets avdragsprofil og ny egenkapital.

Delårsregnskap tredje kvartal 2008

Konsernets driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) i 3. kvartal ble 202 millioner kroner1 (280 millioner kroner i 3. kvartal 2007). Resultatnedgangen på i alt 78 millioner kroner skyldes i hovedsak lavere passasjerinntekter fra Hurtigruten innen rundturssegmentet, økte bunkerskostnader, samt kostnader knyttet til forbedringsprogrammet.

Konsernets driftsresultat etter av- og nedskrivninger (EBIT) ble 122 millioner kroner i 3. kvartal (186 millioner kroner i 3. kvartal 2007).

Konsernet hadde totale driftsinntekter i 3. kvartal 2008 på 934 millioner kroner (978 millioner kroner 3. kvartal 2007).

Hurtigruten konsernets driftskostnader før av- og nedskrivninger i 3. kvartal 2008 var på 732 millioner kroner (698 millioner kroner 3. kvartal 2007).