Hopp til innhold

Store mengder veigrus havnet i fredet område: – Millioner av små skapninger er begravd

Et fredet område av havbunnen i Saltstraumen er fylt med flere kubikkmeter veigrus. – Tragisk at et så unikt stykke havbunn er rasert, sier dykker.

CO₂ i atmosfæren
420,5 ppm
1,5-gradersmålet
+1,09 °C
Les mer  om klima

– Millioner av små skapninger er begravd i veigrus. Torsken og steinbiten som bor der, har mistet en stor del av matfatet, sier amatørdykker Borghild Viem, som også administrerer Facebook-sida til Saltstraumen marine verneområde.

Saltstraumen er blant verdens sterkeste tidevannsstrømmer og ligger mellom Knaplundsøya og Straumøya i Bodø i Nordland.

Borghild Viem

Borghild Viem er fortvilet over at veigrus har havnet på havets bunn i Saltstraumen.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

De sterke strømmene virvler opp mye næring fra havbunnen. Det gjør området attraktivt for sjøfugl og fisk som torsk, sei, kveite, breiflabb og steinbit.

Nylig oppdaget dykkerne Borghild Viem, Vebjørn Karlsen og Terje Øivind Olsen at havbunnen på Ørneset var dekket av grus. Noen steder er grusdungene to meter høye, ifølge Viem.

Veigrusen er spredd utover fra grunnen og nedover til 35 meters dyp. På 22 meter er en hel jettegryte fylt opp med grus, ifølge dykkerne.

– En stor gruppe torsk og steinbit virret rundt over grushaugene. Noen kom bort og kikket trist og forvirret på oss. Å møte de blikkene gjorde vondt, sier Viem.

Grus i havet i Saltstraumen. Borghild Viem og Vebjørn Karlsen

Borghild Viem og Vebjørn Karlsen viser hvor veigrusen ligger.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Hun forteller at feltet med grus blir bredere dess lenger ned man kommer.

– Den groveste massen ligger grunnest. Noen steder er laget med stein tynt, men på det verste er det opp mot en meter tykt, sier Viem.

Statsforvalteren: – Alvorlig

Hendelsen er meldt til Statsforvalteren i Nordland, som har forvaltningsansvaret for Saltstraumen.

Saltstraumen marine verneområde ble fredet i 2013.

Mia Husdal ved klima- og miljøavdelingen hos Statsforvalteren i Nordland har mottatt filmen som viser grusmassene på havbunnen.

Mia Husdal

– Ut fra bildene ser det ikke bra ut, sier underdirektør Mia Husdal hos Statsforvalteren.

Foto: Statsforvalteren i Nordland

Bildene og videoen viser store skader på dyre- og plantelivet. Det er sjelden vi ser så store skader inne i et verneområde, sier Husdal.

Hun understreker at Saltstraumen er et marint verneområde, og all dumping av masser er forbudt.

– Statsforvalteren ser veldig alvorlig på dette, sier Mia Husdal.

Bilde av Saltstraumen

Saltstraumen er en av verdens sterkeste malstrømmer, og ligger litt over ei mil sørøst for Bodø.

Foto: Vebjørn Karlsen

Fylte grus på vei

Borghild Viem kjenner ikke til nøyaktig hvordan grusen havnet på havets bunn ved Ørneset.

Men hun forteller at veien som går fra fylkesvei 17 og ned til Ørneset ble sperret av første uka i mars fordi smeltevann hadde gravd ut dype spor.

Like før påske fylte Bodø kommune ny grus på veien, som gjorde at veien ble gjenåpnet.

– Jeg er ikke veiingeniør, men for oss ser det ut som det er avrenning fra veien som har havnet i havet. Dersom skaden skyldes dårlig drenering av veien, vil ødeleggelsene fortsette til dette utbedres. Det er viktig at veien utbedres, sier hun.

Bilder fra Saltstraumen marine verneområde, grus i havet.

Bilder fra grus i Saltstraumen.

Foto: Vebjørn Karlsen

Bodø kommune: – Skyldes ekstremvær

Lars Bang er seksjonsleder for idrett og friluftsliv i Bodø kommune.

Veien ned til Ørneset i Saltstraumen

BLE STENGT: Slik så veien ut i februar. Det er massen herfra som nå har havnet på havets bunn.

Foto: Roar Stenersen

Han bekrefter at deler av veien ble vasket ut etter at en kuldeperiode ble avløst av mildvær og store nedbørsmengder i februar.

– Et kraftig regnvær vasker ut veien, tilsvarende tre lastebillass. Det ser ut som grus tilsvarende ett lastebillass har havnet i havet, sier Bang.

Seksjonsleder Lars Bang, Bodø kommune

– Når fagfolkene hos Statsforvalteren betegner hendelsen som alvorlig, så er det alvorlig, sier seksjonsleder Lars Bang i Bodø kommune. 

Foto: Ola Helness / NRK

Nå skal Bodø kommune vurdere hva de skal gjøre med grusen.

– Vi må se på om det er mulig å få den opp.

– Men det kan hende det vil gjøre mer skade på dyrelivet å begynne å rote rundt på havbunnen. I tillegg skal vi kontrollere om reparasjonen av veien som er gjort er god nok.

– Unikt område

Ifølge Viem er Ørneset under vann et svært unikt område.

Geologisk består det primært av kalk med noen granittganger. Her er marmorfoldinger av en utforming som vi ikke finner andre steder i verneområdet.

Geologien i kombinasjon med hvordan vannet treffer veggene, gjør artsmangfoldet ekstra frodig. Dette er et av områdene vi finner de store «dyreskogene», og mange steinbit og rognkjeks ligger på egg her.

– Nå er potensielle steinbitområder fylt med grus. Det er fortvilende. Saltstraumen er ganske belastet fra før med fiskeliner og fiskeredskaper som blir sittende fast på havbunnen, sier Borghild Viem.

Se en nyklekket larve nesten forsvinne inn i munnen på faren, men som fort finner veien ut igjen.