Hopp til innhold

Verner regnskog i Nordland

Visste du at vi har regnskog i Nordland? Hvor det vokser arter som er ukjent for vitenskapen. I dag ble det unike området vernet av regjeringen.

Marisko på rekke og rad

VARIG VERN: Marisko og mange andre unike arter vokser i Homvassdalen i Grane.

Foto: Marit Høyem

Regjeringen har i dag vedtatt å verne det boreale regnskogområdet Holmvassdalen i Grane kommune.

Holmvassdalen og 20 andre skogområder fra Agder til Sør-Trøndelag er vernet som naturreservater ved et vedtak i statsråd fredag.

Miljøvernsministeren fornøyd

- Jeg er spesielt tilfreds med at Holmvassdalen blir vernet, sier miljøvernminister Erik Solheim. Området har nasjonal verneverdi, og her finnes blant annet elementer av sjeldne skogtyper.

Det er i området påvist nær 50 utrydningstruede arter.

- I tillegg er det nylig registrert arter som trolig er ny for vitenskapen. Vi har registrert arter her som ikke har vært vurdert i rødliste-sammenheng tidligere, men sannsynligvis kan komme med i en revidert utgave. Dette viser hvilke unike naturverdier vi i dag har fått sikret sier Jostein Lorås i Naturvernforbundet Nordland.

Leder i Norsk Naturvernforbund, Lars Haltbrekken, erklærer seg også som «jublende glad», spesielt for vedtaket om vern av Holmvassdalen i Grane kommune i Nordland.

- Viktig dag

– Dette er en stor dag for et viktig stykke norsk natur, sier Haltbrekken og minner om at Naturvernforbundet har kjempet i 15 år for å verne dette skogområdet.

Til sammen omfatter vernevedtakene 258 kvadratkilometer skogareal, hvorav 82 kvadratkilometer produktiv skog.

Vedtakene innebærer at skogvernet i Norge øker fra 1,6 til 1,7 prosent av landets produktive skogareal. Blant de nye verneområdene er også Skrim-Sauheradfjella i Telemark og Buskerud, som blir et av landets største skogreservater.