Verdien av å sette seg mål

For vel ti år siden bestemte noen framsynte personer at Høgskolen i Bodø burde bli et universitet. Om mindre enn et år er Universitetet i Nordland virkelighet, skriver vår kommentator Knut Eirik Olsen.

Høgskolen i Bodø

Høgskolen i Bodø er på god vei til å bli Universitetet i Bodø.

Foto: Pressefoto

Kommentatorbanner Knut Eirik Olsen
Foto: NRK

Mange ristet på hodet av denne ”umulige” tanken om at lille Bodø skulle få sitt universitet, men i dag skjønner vi på nytt at utvikling kommer når en både tør å tenke stort nok, og samtidig arbeider hardt for nå målet.

Entusiastene i Bodø har møtt mye motstand på veien, ikke minst fra Tromsø, som ser et universitet i Bodø som en trussel. Det er hard kamp om studenter, fagfolk og forskningsmidler, og Universitetet i Nordland vil føre til at pengene må deles med nok en ny institusjon.

Høgskolen i Bodø

Høgskolen i Bodø.

Foto: Jaro Hollan

Lenge var Universitetet i Tromsø landets nyeste universitet. Så fikk Stavanger og Agder universitetsstatus. Og for dem som tror at universitetsprosjektet i Bodø kommer til å strande, er Stavanger og Agder garantien for at så ikke skjer. Universitetet i Nordland blir en realitet med alt dette medfører av status, penger, doktorgrader professorer og bygningsmessige utvidelser.

Prosessen fram mot godkjenning av de fire doktorgradsstudiene har vitalisert hele miljøet på høgskolen. Målet har vært krystallklart og alle, både studenter og ansatte, har lagt ned en ekstra innsats for å nå dette målet.

Virkningene av at den fjerde doktorgradsgodkjenningen kommer i morgen, og at grunnlaget dermed legges for at Nordland får sitt universitet, vil komme raskt, og de vil bli betydelige. En av grunnene til at virkningene vil bli betydelige er den tette kontakten Høgskolen har hatt med lokalsamfunnet. Både politikere og næringsliv har stilt seg bak universitetsprosjektet. Det har blant annet ført til at enkeltbedrifter har støttet doktorgradsstudenter med penger.

Høgskolen i Bodø

Høgskolen i Bodø.

Foto: Jaro Hollan

Resultatet har vært at Bodø har fått flere personer med de viktige doktorgradene enn uten denne støtten. Og når Høgskolen nå kan utdanne sine egne doktorgradskandidater, vil enda flere prøve seg, og det akademiske miljøet i regionen får et ytterligere løft.

Universitetet i Nordland vil selvfølgelig beholde sin tette kontakt med næringslivet, også ved å se på næringslivet som en kunnskapsressurs. Dette gir den nye institusjonen et fortrinn i forhold til de mer etablerte universitetene, som har hatt fokus på finansiering fra Forskningsrådet.

Tromsø har hatt et positivt rykte som en by som tør tenke store tanker. Universitetsideen i Bodø er også en stor tanke, og det at Universitetet i Nordland vil se dagens lys tidlig neste år, vil føre til at flere vil tenke større tanker i regionen. For det nye universitetet blir den viktigste utfordringen å holde seg vital slik at en kan utnytte momentet.

For en null-åring, som bare skal vokse og bli stor, burde det ikke være noe problem.