Hopp til innhold

Verdensarvsenter får nasjonalt kvalitetsstempel

I dag får Vegaøyan nasjonal status som verdensarvsenter, sammen med Bergkunsten i Alta og Vestnorsk fjordlandskap ved Geirangerfjorden.

Lånan/Vega/Nordland På dunværet, Lånan, har Ærfuglbestanden tatt seg opp og det er flere hekkinger enn før. Det betyr mer dun for de dunsankerne. Foto: Øyvind Nordahl Næss/VG

UNIKT KULTURLANDSKAP: Vegaøyene er kjent for sitt unike kulturlandskap og for sin eldgamle ærfugltradisjon. Her ser du de små trehusene som fungerer som hjem for ærfuglene mens de hekker.

Foto: Scanpix

Å få en slik status er ensbetydende med at sentret oppfyller gitte krav, både til kvalitet på informasjonen og til den veiledningen som gis, og gjelder for fem år i gangen – med mulighet for å bli reautorisert dersom alle vilkårene er oppfylt, skriver Klima- og miljødepartementet i en pressemelding.

– Det som er gledelig er at autorisasjonen også løser ut en god del midler. De er nå sikret driftsmidler fra departementet i fem år fremover, sier stortingsrepresentant Margunn Ebbesen (H) til NRK.

1,3 millioner i midler til Vega

Midlene hun sikter til, er blant annet en sum på 850 200, som skal gå til den daglige driften av senteret på Vega. I tillegg gir departementet penger til å utvikle utstillinger om verdensarven. Det beløper seg til cirka 500 000 kroner for hvert senter.

Geirangerfjorden og Alta får på sin side 1,2 millioner i driftsmidler i år. Årsaken til at beløpet er lavere for Vegaøyan, er at senteret ikke kommer til å ha full virksomhet i år.

– I år har de fått innvilget det beløpet de har søkt om, nettopp fordi de ikke har regnet med å ha full årlig drift i år, sier Ebbesen.

Hun mener at å få bygd opp et verdensarvsenter på Vega er viktig for hele Nordland.

– Spesielt med tanke på reiseliv.

Ekberg Lous Arkitekter AS

SKISSE: Slik ser arkitektene for seg det nye Verdensarvsenteret på Vega.

Foto: Ekberg Lous Arkitekter AS

– Omtrent i mål med finansieringen

Daglig leder Rita Johansen i Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv beskriver det hele som en «fantastisk god nyhet».

Hun forteller at arbeidet med å få etablert et verdensarvsenter på Vega har pågått i mange år, der den første bevilgningen til senteret kom over statsbudsjettet i 2013.

– At vi får denne statusen, er et resultat av en søknadsprosess. Å få innvilget denne søknaden var avgjørende for vårt videre arbeid, sier hun til NRK.

Vega kommune har sagt ja til å bygge senteret, forutsatt at det ble gitt et driftstilskudd fra departementet, legger Johansen til.

– Vi har en skisse som er kostnadskalkulert til i underkant av 40 millioner. Det meste av pengene er på plass. Med denne autorisasjonen, har vi kommet helt til startstreken for selve arbeidet med bygget.

Byggestart på nyåret

Vega kommune blir eier av bygget, og skal gi endelig startsignal for byggestart.

Styreleder og ordfører André Møller sier at saken vil bli tatt opp i førstkommende styremøte. Han regner med byggestart på nyåret.

Midlene vil gi mulighet for å ansette senterleder fra 1. august i år og dekke kostnader ved planlegging av utstillinger. Fullt tilskudd er ventet å øke til 1,8 millioner fra 2017.