Venstre vil ha leveringsplikt

Venstre går imot fiskeriminister Per Sandbergs (Frp) forslag om å avvikle torsketrålernes pliktsystem. Det er klart etter at partiets landsmøte i Ålesund lørdag vendte tommelen opp for et forslag om at leveringsplikten må overholdes og fisk landes til fiskeriavhengige kystsamfunn. Leveringsplikten innebærer at torsketrålere som er eid av fiskeindustrien, er pålagt å levere råstoff til sine anlegg i Nord-Norge.