NRK Meny
Normal

Venstre-topper ønsker fortgang i å få el-fly til Nord-Norge

Partiet ønsker en utviklingsavtale med Avinor om å få teknologien på plass hvor staten tar en del av kostnadene for å få fortgang i planene om mer utslippsvennlig luftfart.

Elektrisk fly

Avinor jobber for at Norge skal ta en lederrolle i verden med å ta i bruk el-fly.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Avinor har en målsetting om at klimagassutslippene fra Avinors egen drift skal halveres i 2020 sammenliknet med 2012, men utslippene fra flytrafikken er det dessverre ikke mulig å redusere så raskt, ifølge Avinor selv.

Ida Gudding Johnsen og Ola Elvestuen fra Venstre ønsker å gå sammen med bransjen i en utviklingsavtale, hvor staten tar deler av utviklingskostnadene.

Sannsynlig med el-fly innen 10 år

Spesialrådgiver Jan Otto Reimers i Avinor tror at el-flyrevolusjonen kommer i løpet av de neste 10 årene.

– Dersom testing kommer i gang, vil vi kunne se el-flyene kanskje allerede i 2025. Dersom flyene skal tas i bruk kommersielt, snakker vi 2030. Men for å få det til kreves det planlegging og utbygging. Blant annet vil elektriske fly kreve ladestasjoner på flyplassene, sier Reimers til NRK

– Luftbransjen viser nå vilje og evne til å redusere egne utslipp. Det er et svært godt tegn og det skal vi støtte opp under. Vi ønsker en utviklingsavtale mellom Avinor og staten, hvor staten tar deler av regningen for teknologiutviklingen, sier Ola Elvestuen, nestleder i Venstre.

Ola Elvestuen

Ola Elvestuen, nestleder i Venstre.

Foto: Olav Juven / NRK

– Skal ikke gå på bekostning av tilbudet

For å nå klimamålene trengs store grep, mener Gudding Johnsen, men samtidig må det gjøres på en måte som i minst mulig grad begrenser friheten og livskvaliteten til folk flest.

– I Nordland er luftfarten en bærebjelke i kollektivtransporten. Vår jobb som politikere er å legge til rette for at luftfarten klarer å kutte sine utslipp i tråd med egne målsettinger samtidig som det ikke går på bekostning av det reisetilbudet mange er avhengige av, sier Ida Gudding Johnsen, stortingskandidat for Venstre i Nordland.

Ønsker krav om lavutslippsteknologi for fly

Venstre mener at neste generasjon selvstyrte fly kan gjøre det mulig å fly kortere ruter, og at dette gir alle småflyplasser i Nordland store muligheter for framtida.

– Det har kommet flere nye el-fly modeller på markedet, men teknologien har fremdeles mye å gå på. For å støtte opp under denne utviklingen, burde vi begynne å behandle anbudene på kortbanenettet på lik linje som vi nå gjør med flere fergestrekninger, nemlig kreve lavutslippsteknologi som en del av anbudet, sier, Johnsen.

– Åpne for forslag

Avinor har i lengre tid jobbet med tiltak og utredninger relatert til både biodrivstoff og elektriske fly, og flyselskapene investerer fortløpende i nye og mer energieffektive fly.

Dag Falk-Petersen, konsernsjef Avinor

Dag Falk-Petersen, Konsernsjef i Avinor.

Foto: Astri Husø / NRK

– Vi er positive til å diskutere mulige løsningsmodeller der det er naturlig, og er åpne for alle konstruktive forslag, inkluderte de Venstre nå foreslår, som kan redusere klimagassutslippene fra luftfartsbransjen, og samtidig opprettholder en konkurransedyktig luftfart i Norge, sier Dag Falk-Petersen, Konsernsjef i Avinor.