Hopp til innhold

Venstre vil sikre finansiering av profesjonell gaming

Lokaler og utstyr til ungdom som vil spille dataspill, styrking av e-sport som utdanningsmulighet og et eget idrettsvisum. Det er noe av det Venstre tar til orde for.

ordavind ble seriemestere i Rocket League-delen av Telenorligaen våren 2018

TELENORLIGAEN: Nordavind ble seriemestere i Rocket League i vår. Nå vil Venstre bidra politisk, for at utøvere av e-sport skal få gode rammer for utvikling i Norge.

Foto: Eivind von Døhlen / Gamer.no

– Dette er helt klart idrett.

Grunde Almeland sitter i familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Han mener det er på høy tid å ta e-sport på alvor, på samme måte som man gjør med tradisjonelle idretter.

At e-sport både bør bli stilt de samme kravene som annen type idrett, men også få de samme mulighetene, er for Almeland blitt et viktig politisk anliggende.

– E-sport er viktig for Venstre. Det foreligger nå et vedtak fra landsmøtet på dette. På politisk nivå vil vi jobbe for å sikre finansiering, slik at sporten kan utvikle seg.

Vil styrke e-sport som utdanningsvei

På spørsmål om hva som ligger i en slik finansiering, peker han på en jobb som må gjøres både lokalt og nasjonalt.

Lokalt bør politikere stille lokaler og utstyr disponibelt. I noen ballklubber er det allerede opprettet egne e-portlag med treninger til faste tidspunkt.

Det må kompetanseheving til, der arbeidet som foregår med egne e-sportslinjer på videregående skoler og folkehøgskoler må styrkes.

Almeland tar også til orde for et eget idrettsvisum for e-sport, slik at det blir enklere å hente inn kompetanse fra utlandet. I dag finnes det et unntak i utlendingsforskriften, som gjør det enklere å få arbeidstillatelse for trenere og andre fra land utenfor EU.

– Arbeidet som må gjøres fra miljøets side, er å få e-sport inn i en organisert form for struktur. Vi må ha en organisering å overføre statlige midler til, konstaterer Almeland.

Grunde Almeland

Almeland har også tidligere tatt til orde for et eget idrettsvisum for e-sport, slik at det blir enklere å hente inn kompetanse fra utlandet.

Foto: Anna Dåsnes

Kulturministeren positiv til e-sport

Kulturminister Trine Skei Grande holdt selv en tale under den store e-sportdagen, som fant sted for litt over to uker siden.

Der sa hun at «det litt ubegripelig for meg at ikke flere politiske parti ser potensialet i det som ligger i mediet».

«Jeg tror at det bare er et spørsmål om tid før e-sport også blir en del av de Olympiske lekene [ ...] Det er ingen grunn til at Norge skal ha lavere ambisjoner på dette feltet enn vi har på andre felt», lød det fra talerstolen.

NRK lyktes ikke få en kommentar fra Skei Grande før helgen.

Vil styrke norsk dugnadsånd

Grunde Almeland avviser at det er snakk om frieri til en ung velgergruppe som det er vanskelig å nå på andre måter.

– Nei, politisk har vi ment dette i ti år. Faktum er at vi har unike forutsetninger i Norge, med en idrett som ikke er drevet av rent kommersielle initiativ.

– Det er en frivillighetskultur jeg mener det er viktig å ta vare på og oppmuntre. Hvis vi ikke bidrar politisk, vil e-sport fortsatt vokse fram, men da på andre premisser enn det som kjennetegner den sunne, seriøse idretten.

Se kulturministerens tale fra e-sportdagen 2018. Video fra Gamer.no.