NRK Meny
Normal

Vender tommelen ned for akuttsykehus i Leirfjord

– Helgelandssykehuset skal være lokalisert blant de fire regionsentrene Brønnøysund, Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) i en kommentar til fylkesrådets høringssvar.

Sandnessjøen sykehus

På Helgeland diskuteres det nå en ny sykehusstruktur. I dag har man tre sykehus i byene Mo, Mosjøen og Sandnessjøen (bildet

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Det skal bygges et nytt felles akuttsykehus for nær 80.000 helgelendinger, og debatten om hvor det skal ligge raser. Styret for Helgelandssykehuset har vedtatt å inkludere nettopp Leirfjord som aktuell lokalisering for nytt sykehusbygg i regionen.

I mai leverte direktøren ved Helgelandssykehuset sin oppsigelse fordi styret fortsatt vil utrede å legge et nytt sykehus til Leirfjord eller Hemnes.

Per Martin Knutsen, direktør Helgelandssykehuset Rana

Per Martin Knutsen ved Helgelandssykehuset leverte i mai sin avskjedssøknad etter at styret vedtok å fortsatt utrede Leirfjord og Hemnes som lokaliseringssted for et nytt sykehus.

Foto: Frank Nygård

Fylkesrådet har ikke tatt stilling til hvor mange sykehus det skal være på Helgeland. Men i høringsuttalelsen sier fylkesrådet i Nordland seg enig med den avgåtte sykehusdirektøren når det gjelder plassering.

– Befolkningen på Helgeland skal ha et spesialisthelsetjenestetilbud med høyt faglig nivå. Det innebærer at Helgelandssykehuset skal være lokalisert blant de fire regionsentrene Brønnøysund, Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll i en pressemelding.

– Mange hensyn

Tomas Norvoll (Ap)

-Befolkningen på Helgeland skal ha et spesialisthelsetjenestetilbud med høyt faglig nivå, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Han understreker at nytt sykehus på Helgeland har betydning på utvikling av arbeidsmarkedet, service og næring, utdanning, boligmarked i tillegg til kapasitet i trafikksystemet.

– Det er avgjørende viktig at de framtidige utredningen må belyse de samfunnsmessige konsekvensene for regionsentrene. Med det mener jeg nyetablering, økning, reduksjon og avvikling av tilbud. I denne type prosesser er det viktig med grundige analyser og at alle kort legges bordet, sier Norvoll.

Hvis man ikke makter dette, kan helgelendingene ende opp med et tilbud som er dårligere enn dagens tilbud, frykter han.

– Derfor er våre klare holdning at vi må prioritere regionsentrene. Vi må rett og slett anmode partene om å holde prosessen på sporet, sier fylkesrådslederen.

Professor: – «Ingen» vil bygge sykehus på bygda

NRK har tidligere fortalt at trenden i dagens Sykehus-Norge er å gå bort fra lokalisering midt imellom, og heller velger en av byene.

– Det er økende skepsis til å bygge nye sykehus mellom byer i stedet for i en by, sa professor Terje P. Hagen ved Universitetet i Oslo til NRK i mai.

Ett eksempel er Østfold, hvor man har negative erfaringer ved å legge sykehuset utenom byene.

– I Fredrikstad- og Sarpsborg-området har de lagt sykehuset på Kalnes midt imellom. Lokaliseringen gir store behov for investeringer i infrastruktur, særlig veier. Det gir store utgifter som kommer i tillegg til sykehuset. Det påfører også både ansatte og pasienter store reisekostnader. Alt dette bidrar til at skepsisen mot å plassere et sykehus mellom byer øker, uttalte professoren.

I Molde og Kristiansund nærmer man seg lokalisering i en av byene, nemlig Molde. I spørsmål om Lillehammer/Gjøvik ser vi nå at sykehuset havner i en av disse byene, legger han til.