Turister står timevis i kø: – Kan føre til konkurser

Rassikring av veiene i Lofoten skaper problemer for reiselivsnæringen når turister må stå timevis i kø. – Dette er skummelt for driften og kan i verste fall føre til nedleggelser, sier reiselivssjef.

Turistkø i Lofoten og Elisabeth Dreyer, reiselivssjef i Lofoten innfelt

Reiselivsnæringen opplever at turister blir forsinket flere timer på grunn av pågående rassikring på E10 i Lofoten.

Foto: Håkon Jacobsen/John Inge Johansen / NRK

Bussjåfør Aslak Riise i kø i Lofoten

Bussjåfør Aslak Riise i kø i Lofoten.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Det er stor trafikk i Lofoten når tusenvis av turister skal besøke naturperlen. Samtidig som den største turistflommen, driver Statens vegvesen rassikring på E10, noe som fører til stengte veier, kø og venting.

– De må kunne vite når rutebussen går og legge opp ventingen til det. Det har de ikke klart til nå, sier bussjåfør Aslak Riise som står og venter på å passere veiarbeidet.

Selv om været er upåklagelig, kan ventetiden være irriterende.

Rammer turistnæringen

E10 gjennom Flakstad og Moskenes kommuner er svært rasutsatt, med seks registrerte rasområder på strekningen. Vegen er den eneste vegforbindelsen til og fra Moskenes kommune ytterst i Lofoten og skal nå rassikres.

– Vi er glade for at Lofoten prioriteres, men vi ønsker at vi kan utføre vår jobb samtidig. Den uforutsigbarheten vi opplever i dag, bringer uheldige konsekvenser for våre gjester, sier Elisabeth Dreyer, reiselivssjef i Lofoten.

Midt under høysesongen for turisme i regionen, har maskiner og sprenging gjort livet surt for reiselivsnæringen. Dette er den viktigste perioden for mange små aktører i næringen.

– Det er disse korte ukene som skal sørge for årets inntjening for mange små bedrifter i Vest-Lofoten. Dette er skummelt for driften og kan i verste fall føre til nedleggelser, sier Dreyer til NRK.

Jobber i intervaller

Torbjørn Naimak, regionvegsjef i Statens vegvesen

Regionvegsjef i Statens vegvesen, Torbjørn Naimak, sier turistene får nyte naturen mens de venter.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Det er smalt og bratt på strekningen og derfor vanskelig å få til omkjøring på stedet.

For å få jobbet effektivt velger Statens vegvesen å slippe gjennom biler hvert 45. minutt, men trafikken har vært stor, og flere turister forteller om ventetider på opp til fire timer.

– Jeg tror vi må godta de problemene som er nå og glede oss over at vi får et rassikkert veinett i Vest-Lofoten, sier regionvegsjef i Statens vegvesen, Torbjørn Naimak til NRK.

Men regionvegsjefen skjønner at turistnæringen er frustrerte.

– Arbeidet med rassikring gjøres i et området som er veldig rasutsatt. Det gjør at vi bare kan jobbe fra perioden mai til september. Det må dessverre skje nå, og fører til ulemper for trafikken, men kommer til nytte for reiseliv og næringsliv senere, sier Naimak.

Må avlyse opplevelsesturer

Flere opplevelsesleverandører er frustrerte over å måtte avlyse gruppeturer på grunn av forsinkelser. De opplever at stengetidene på 45 minutter ikke blir overholdt.

– Ved 45 minutter stenging risikerer du å stå i kø i en og en halv time tur-retur. Det verste er uforutsigbarheten. Det kan ødelegge videre planer for turistene og er ikke greit, sier reiselivssjef Elisabeth Dreyer.

Hun ønsker at bransjen får ta del i planleggingen til Statens vegvesen.

– Lofoten er et av de store trekkplastrene for turismen i Norge. Jeg tror at ved god planlegging sammen med dem, kunne det gått smidigere og blitt mer forutsigbart, sier Dreyer.

– Vi forsøker å gjøre så mye som mulig av arbeidet om natta, men det er trafikk hele døgnet her i Lofoten, sier regionvegsjef Naimak.

Det gjenstår rundt en måned av arbeidet som skal gjøres i denne omgang.

– Arbeidet må gjøres, og vi er i innspurten. I stedet for å ergre seg over litt ventetid, så får turistene nyte naturen mens de venter. Så lover vi at veiene blir sikrere for fremtiden, sier Naimak.