NRK Meny
Normal

Veiprosjekter i fare for å bli forsinket

Regjeringen hadde lovet at flere store veiprosjekter skulle leveres til Stortinget for behandling denne våren, men fortsatt venter politikerne på sakene.

Bård Hoksrud

Statssekretær Bård Hoksrud (Frp) i Samferdselsdepartementet sier de har måttet gjøre endringer i veiprosjektene.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Verken Bypakke Bodø, Bypakke Harstad eller den nye E39 mellom Os og Bergen har forlatt har forlatt samferdselsminister Ketil Solvik Olsens (Frp) bord. Det til tross for at regjeringen har sagt at sakene skulle fremmes for Stortinget i løpet av våren.

Eirin Sund

Eirin Sund (Ap) mener regjeringen viser manglende handlekraft.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Dette er ikke handlekraft. Det er sterkt beklagelig at vi ikke har fått dem tidligere. Selv om sakene kommer til Stortinget i neste uke, så vil Stortinget ikke rekke å behandle dem før til høsten, sier Eirin Sund (Ap), Transportkomiteens nestleder, til VG.

Ifølge avisen er en av årsakene til forsinkelsen spørsmålet om bompenger. Sund fra Ap mener mye kan skyldes intern uenighet mellom Frp og Høyre om bompengene.

– Denne interne uenigheten rammer fremdriften og alle som bor langs disse veiene, sier hun til avisen og legger til at prosjektene lå klare i fjor og kunne vært levert allerede på høsten.

Skivebom

Men statssekretær Bård Hoksrud (Frp) i Samferdselsdepartementet avviser at bompenger ene og alene er grunnen til forsinkelsene og mener de har gjort mange endringer for å kunne få prosjektene i havn.

– Det er ikke riktig at prosjektene var helt klare, og vi ønsket å gå gjennom dem på nytt. Frp har fått gjennomslag for et helt nytt bompengeregime til glede for bilistene, med rentekompensasjon og færre bomselskaper.

Han understreker at mange bilister sannsynligvis mener det er verdt å vente på nye veier dersom resultatet blir at de må betale mindre for å kjøre på dem.

Det samme mener varaordfører Tom Cato Karlsen (Frp) i Bodø. Bypakke Bodø er et av veiprosjektene som fortsatt ligger i kø, men Karlsen er ikke misfornøyd av den grunn.

– Man har jo holdt på med dette veiprosjektet en stund. Men hvis forsinkelsen skyldes at vi får høyere statlig finansiering og lavere bompengeandel, har den vært verd å vente på, sier han til VG.

(artikkelen fortsetter under)

Siv Jensen på årsmøtet til Nordland Frp

Varaordfører Tom Cato Karlsen i Bodø (t.h) håper forsinkelsene betyr lavere bompengeandel. Her i samtale med partileder Siv Jensen (Frp) og stortingsrepresentant Kenneth Svendsen.

Foto: Torbjørn Brovold / NRK

Håper på hastebehandling

Men flere er utålmodige. Blant dem er Frps fylkesleder Frank Willy Djuvik i Sogn og Fjordane, som venter på regjeringens avgjørelse om trasevalg for E39 gjennom Nordfjord.

– Før valget sa Siv Jensen at den skulle avgjøres raskt om Frp kom i regjering. Det er kjempeleit at det fortsatt ikke har skjedd. Mye arbeid stopper opp inntil vi har det vedtaket på plass, sier Djuvik til VG.

Selv om veiprosjektene nå står i fare for å bli liggende over sommeren har Hoksrud i Samferdselsdepartementet et håp om at det kan komme vedtak fra Stortinget før politikerne tar ferie.

– Vi har sagt at flere av disse sakene skal komme fra regjeringen i løpet av vårsesjonen. Det er riktig at det er veldig sent i forhold til Stortinget, men Stortinget har gjort hastebehandlinger før, sier Hoksrud.

Statssekretæren er også klar på at man uansett kan starte forarbeidet med mange av strekningene dersom regjeringen lar utbyggerne inngå kontrakter med forbehold om at Stortinget vedtar prosjektene senere.