Vegvesenet: Feil at «lurebrua» er ei lurebru

Brua i Saltdal blir ikke plutselig ti centimeter lavere, slår Statens vegvesen fast. Norges Lastebileierforbund stiller likevel spørsmål ved funnene.

Trang undergang i Saltdal

Det er trangt for større kjøretøy som skal gjennom undergangen i Saltdal.

Foto: Norges lastebileierforbund

Norges Lastebileierforbund (NLF) har hevdet at høyden under en jernbanebru på E6 ved Setså i Nordland endret seg med flo og fjære.

Det er feil, sier Statens vegvesen. 22. og 26. november gjorde Vegvesenet nye målinger ved brua – kun dager etter NRKs sak.

– Disse slår fast at høyden er konstant, sier avdelingsdirektør Kjell Skjerve i Statens vegvesen i Nordland.

Jernbaneundergangen på Setså i Saltdal i Nordland har gitt uhell og skapt hodebry i årevis, på grunn av den lave høyden.

Skjerve vedgår at det skjer en del uhell ved brua, men at man i likhet med andre trafikkuhell ikke kan skylde på tidevannet.

Setter spørsmålstegn ved målingene

– Den blir omtalt som ei ordentlig lurebru fordi den endrer høyde, sa rådgiver i NLF, Frank Lauritz Jensen.

Målingene viser et avvik på maks 15 millimeter på ett av punktene, som anses som normal variasjon ut fra avlesningsnøyaktighet, avvik fra lodd og temperaturforskjeller.

Statens Vegvesen

Konfrontert med Vegvesenets målinger, vil ikke Jensen slå seg fullstendig til ro med at brua ikke endrer høyde.

– Det hadde vært veldig bra hvis det ikke var tilfelle, sier han.

Frank Lauritz Jensen i Lastebileierforbundet

Rådgiver Frank Lauritz Jensen i Norges Lastebileierforbund stiller spørsmål ved avstanden i tid mellom Vegvesenets målinger.

Foto: Privat

Selv om Vegvesenet anser målingenes avvik som normale, biter Jensen seg merke i at temperaturforskjeller brukes som en forklaring på avvik.

– Hvis de har gjort denne målingen nettopp, må de ta høyde for de temperaturvariasjonene som også kan medføre i dette. En stikkprøvemåling gir ikke noe fasitsvar, mener Jensen, som regner med at Vegvesenet måler korrekt.

– Det vil være viktig å få gjennomført flere målinger over lengre perioder for å avdekke de reelle variasjonene, sier han.

– Tankevekkende

NLF har fått flere meldinger fra folk som har kjørt seg fast og en nabo som har foretatt egne målinger. De lyder: Det er store variasjoner.

– Vi må nær sagt tro dem på det, og da er spørsmålet: Kan det være andre ting? Kan det være ved springflo eller laveste lavvann vi får disse utslagene, eller at mengden grunnvann varierer? Det vet jeg ikke noe om, sier Jensen.

Men NLF har også fått støtte fra vitenskapelig hold.

Forskningsleder Svein Sundby ved Havforskningsinstituttet forklarte til NRK at tidevannet til en viss grad kan heve og senke veibanen. Det stiller Skjerve i Vegvesenet seg hoderistende til.

– Det er tankevekkende at en havforsker som uttaler seg på generelt grunnlag, blir tillagt større vekt enn ekspertene i Statens vegvesen, som kjenner og følger det konkrete stedet daglig, sier Skjerve.

Buss og lastebil kilte seg fast på E6

Det har tidligere vært problemer med undergangen. Lastebil og buss sto bom fast på E6 i halvannen time.

Foto: Jens Kyed / NRK

Vegvesenet: Må utbedre undergangen

Undergangen har skiltet fri høyde 4,1 meter. Det laveste punktet er målt til 4,33 meter, påpeker Skjerve. Men Vegvesenet er klar på at noe må gjøres ved undergangen.

Kjell Skjerve

– Påstanden om at undergangen beveger seg, er tilbakevist av Statens vegvesen flere ganger, sier avdelingsdirektør Kjell Skjerve i Statens vegvesen i Nordland.

Foto: Gerd Elise Martinsen / NRK

– I mellomtida må trafikantene forholde seg til den faktiske høyden. Den er heldigvis fast og forutsigbar.

Jensen i NLF lyser opp når Vegvesenet sier de vil utbedre passasjen ved Setså.

– Det synes jeg er fantastisk. Det foreligger allerede planer for området. Det handler egentlig bare om å få politikerne til å bevilge midlene som skal til, så får vi ordnet denne saken, sier han.