Uenig om hvem som skal betale for at 344 bolter måtte byttes

Alle de 344 boltene som holder de to bærekablene på Hålogalandsbrua må skiftes, etter at det ble oppdaget brudd. Kineserne som har gjort jobben nekter for at det er en reklamasjonssak.

Hålogalandsbrua

Arbeidere for den kinesiske entreprenøren SRBG arbeider på brua som ble åpnet i desember 2018. Til tross for at Vegvesenet sier de har en god tone med dem, er det en uenighet i hvem som skal betale en omfattende reparasjon.

Foto: NRK

Fire milliarder kroner kostet det å bygge Norges nest lengste hengebro, Hålogalandsbrua.

Arbeidet utenfor Narvik ble utført av selskapet Sichuan Road & Bridge Group. I tillegg til å ha fullført arbeidet to år på overtid, må kineserne nå bytte 344 bolter.

Det etter det ble påvist sprekk i én av dem.

Men hvem som skal betale, er det nå full uenighet om. Vegvesenet mener det er en reklamasjonssak og at det er produksjonsfeil i boltene som er brukt.

Det skriver fagbladet Byggeindustrien.

Hålogalandsbrua

Hålogalandsbrua er 1533 meter lang, med et fritt spenn på 1145 meter.

Foto: Ole Dalen / NRK

Entreprenøren mener på sin side at de ikke har skyld i dette, og vil ikke ta prisen på over 20 millioner kroner, på sin kappe.

Avdelingsdirektør for Statens vegvesen Region nord, Stein Johnny Johansen, sier til NRK at alt taler for at Vegvesenet ikke skal betale.

– Våre analyser fra Det Norske Veritas (DNV) tilsier at dette er en produksjonsfeil, og at boltene dermed ikke har tålt å stå ute før de ble bygget inn. Her må entreprenøren ta regningen.

– Flere titalls millioner

Nøyaktig hvor mye dette vil koste er usikkert. Johansen anslår et beløp på flere titalls millioner. I hvert fall over 20 millioner kroner.

Konklusjonen fra DNV er at det har vært små sprekker i boltene. Hydrogen fører til at sprekken kan utvides, og dermed kan bolten «eksplodere».

Stein Johnny Johansen

Stein Johnny Johansen i Vegvesenet.

Foto: Irene R. Skaue / Statens vegvesen

Dette skal ha blitt forverret da boltene var utsatt for vær og vind før de ble innkapslet under byggeprosessen.

Nå settes det ned en uavhengig gruppe som skal bedømme hvem som har rett i konflikten.

– Arbeidsgruppen kommer fra Sintef-miljøet på NTNU. De har ikke vært med i prosessen tidligere, og kan se på dette med friske øyne.

Prosjekteieren Johansen sier at forholdet mellom de to partene ikke er surnet, til tross for uenigheten. Han sier inntrykket av aktøren er så som så.

– Man skal ikke skylde alt på kineserne, men faktum er at brua ble to år forsinket og at det brast en bolt. Samtidig har de vist positive kvaliteter på andre områder som samarbeid og HMS, så inntrykket vårt er delt.

Hålogalandsbrua

Slik så brua ut under den tidskrevende byggefasen.

Foto: NRK

Tar flere måneder

Arbeidet med boltene kommer ifølge Vegvesenet til å ta flere måneder. Men på grunn av at boltene byttes to om gangen, vil ikke trafikanter merke noe til utskiftningen.

Kontraktsjef i SRBG Norge, Alexandros Tsetsis, sier til bygg.no at saken har høy prioritet hos dem.

– SRBG har i samarbeid med flere spesialister utført testing og evaluert årsaken til bruddet. Som det kommer frem i Statens vegvesens kommentar, er det ikke noen hemmelighet at partene på nåværende tidspunkt ikke er enige når det gjelder ansvarsforholdene. På tross av uenigheten har vi en god dialog og ser positivt på initiativet når det gjelder et ekspertutvalg.

NRK har tirsdag kveld forsøkt å komme i kontakt med selskapet, uten å lykkes.

Byggeleder i Statens vegvesen

Her under en befaring Vegvesenet hadde i januar, da problemet med boltene gjorde seg kjent for første gang.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK