Vegvesenet om sykkelforholdene i Lofoten: – Synd at folk ikke føler seg trygge

Lofoten er et yndet reisemål for turister på sykkel, men smale og trafikkerte lofotveier er en utfordring. Nå skal Statens vegvesen finne ut hva de kan gjøre for å bedre forholdene.

Nils Petter Rusånes i Statens vegvesen

Nils Petter Rusånes i Statens vegvesen ønsker å få svar på flere spørsmål fra syklistene. Blant annet hvor lange dagsetapper sykkelturistene har, om folk er redde for å sykle i tunnel og om jobbreisen eller trimmen er det viktigste for lokale syklister.

Foto: Ola Helness / NRK

– Det er synd at folk ikke skal føle seg trygge når de sykler i Lofoten eller Vesterålen. Der ønsker vi selvsagt å bidra, slik at turistene skal kunne føle seg tryggere, sier prosjektleder Nils Petter Rusånes i Statens vegvesen.

Sykkelturister i Lofoten

Syklistene synes det er spektakulært å sykle i Lofoten. Noen beskriver det som å «sykle i et postkort».

Foto: Ola Helness / NRK

Som et ledd i dette arbeidet, har Vegvesenet nå startet en kartlegging for på sikt å bedre forholdene for syklister i Lofoten. Svarskjema rettet mot så vel lokalbefolkning som turister er lagt ut på campingplasser og andre steder som syklistene besøker.

Undersøkelsen startet i Reine og på Bodø-Moskenes fergesambandet fredag 15. juli, og for resten av Lofoten og Vesterålen mandag 25. juli, og vil pågå fram til 8. august.

Selv om det gjennomføres trafikktellinger på biltrafikk, vet man ikke hvor mange det er som sykler, forteller prosjektlederen.

– Vi vet også lite om syklistene og deres opplevelser og behov, for eksempel hva de synes om kvaliteten på sykkelvegene og om det å sykle i tunnel.

– Mange biler

E10 Hamnøyfjellet

Slik så det ut på den rassikre strekninga på E10 mellom Solbjørnneset og Hamnøya i Lofoten en vanlig søndag i mars 2015.

Foto: Tommy Johansen

NRK skrev i fjor om hvordan en turoperatør frarådet barnefamilier og folk med lite sykkelerfaring å legge ut langs veiene når sommertrafikken er som verst.

Sandro Della Mea i selskapet Reine Adventure mente veiene i Lofoten ikke var tilrettelagt nok for myke trafikanter, og fryktet dødsulykker.

Sykkelturist Clemet Bernard, som NRK møtte i dag, fortalte om mye trafikk.

– Etter Moskenes var det mange biler, men så roet det seg heldigvis.

Smale veier

Turistene tar gjerne båt for å slippe unna deler av E10, som Nappstraumtunnelen. Turist Runa Espelid Gjerde skulle gjerne hatt bedre tilrettelagte sykkelveier.

Runa Espelid Gjerde

Runa Espelid Gjerde har syklet mye i Frankrike og Danmark, og forteller om fantastiske sykkelveier der.

Foto: Ola Helness / NRK

– Men det er vel ikke så lett å få laget her. Veiene er smale, og det koster sikkert mye penger.

Rusånes i Statens vegvesen håper kartleggingen de nå er i gang med vil gi et bedre grunnlag når fremtidas transportsystem i Lofoten og Vesterålen skal planlegges.

– Dette er ikke enkelt, med det landskapet vi har i Lofoten. Derfor er det viktig at vi får gjort et forarbeid, slik at vi vet at vi treffer, og får gjort de riktige tiltakene med en gang. Vi har planer, og ønsker å få prioritert dette arbeidet framover.

– Det finnes mindre tiltak som vi kan få gjort relativt raskt. Og så kan det være større tiltak på sikt, der vi snakker om for eksempel sykkelfelt eller ekstra bred skulder som folk kan sykle på, avslutter han.

Sykkelturister svarer på spørreskjema

Fergeselskapene, sportsbutikker og et utvalg reiselivsbedrifter vil dele ut spørreskjema på norsk og engelsk og sørge for videreformidling av svarene til Statens vegvesen.

Foto: Ola Helness / NRK