Vega sitter på gjeldsbombe: – Trivsel er viktigere enn penger på bok

Vega-ordfører Andre Møller (Ap) styrer den kommunen med mest gjeld av alle i Norge. – Flere burde gjøre som oss, sier han.

Havna på Nes i Vega

GJELDSTYNGET KOMMUNE: Kommunen Vega helt sør i Nordland har netto lånegjeld på nær 125.000 kroner per innbygger, og er dermed Norges mest forgjeldet, skriver VG Nett.

Foto: Eli Hagen Johnsen

Helgelandskommunen har ei lånegjeld på 124.295 kroner per innbygger, og er dermed sammen med Lyngen i Troms og Sirdal i Vest-Agder den mest belånte kommunen, skriver VG i dag

Ordfører Andre Møller (Ap) Vega

Vega-ordfører, André Møller innrømmer at gjelda er stor, en understreker at de lånte pengene utelukkende er brukt på de 1235 innbyggerne.

Foto: Berit Stensland, Nordland fylkeskommune

Vega-ordfører, André Møller innrømmer at gjelda er stor, en understreker at de lånte pengene utelukkende er brukt til å gi de 1235 innbyggerne et best mulig velferdstilbud.

– Vi har god samvittighet for den høye gjelda. Jeg står inne for hver krone vi har lånt. Vi har gjort det mange flere kommuner burde gjort, nemlig å renovere skolebygg og barnehager og skaffet enerom til alle eldre, sier ordføreren til NRK.no.

Og det er en imponerende liste over velferdsforbedringer ordføreren kan vise til

– Vi har brukt 80 millioner kroner på å bygge og rehabilitere skole, barnehage, kulturbygg og svømmehall. I tillegg har vi har renovert sykehjemmet og bygget enerom til alle for 45 millioner kroner. Vi har også lånt penger til å asfaltere nedslitte grusveier på øya, sier Vega-ordfører, Andre Møller (Ap).

– Folk trives

For å betjene den kommunale gjelden måtte Vega innføre eiendomsskatt i 2009. Det gir to millioner ekstra i kommunekassen. Ikke alle i kommunestyret stemte for å innføre eiendomsskatt, men ifølge ordføreren har kritikken stilnet.

– Vi har god kontroll på økonomien. Vi betaler 10 millioner i renter og avdrag i året. Jeg tror folk flest godtar eiendomsskatt når ungene deres har nye skolebygg gymsal, skole, og slipper å sitte i de samme klasserommene som foreldrene og besteforeldrene deres gjorde, sier ordføreren til NRK.no.

Asbest på skolene

Skolene som nå er renovert var fra 1950-og 60-tallet, og var i ferd med å bli stengt.

– Det var problemer med asbest og ventilasjon. Svømmehallen var også helt fullstendig nedslitt og måtte renoveres for å tilfredsstille dagens krav, legger ordføreren til.

Netto lånegjeld i kr. per innbygger i Nordland

1804 Bodø

53223

1805 Narvik

44275

1811 Bindal

36774

1812 Sømna

54329

1813 Brønnøy

59319

1815 Vega

124295

1816 Vevelstad

42507

1818 Herøy (Nordl.)

86200

1820 Alstahaug

69815

1822 Leirfjord

59176

1824 Vefsn

66416

1825 Grane

32889

1826 Hattfjelldal

34945

1827 Dønna

74204

1828 Nesna

84049

1832 Hemnes

84148

1833 Rana

39138

1834 Lurøy

26792

1835 Træna

..

1836 Rødøy

50224

1837 Meløy

51180

1838 Gildeskål

88929

1839 Beiarn

65368

1840 Saltdal

..

1841 Fauske

48199

1845 Sørfold

..

1848 Steigen

84655

1849 Hábmer Hamarøy

..

1850 Divtasvuodna Tysfjord

..

1851 Lødingen

40957

1852 Tjeldsund

..

1853 Evenes

..

1854 Ballangen

..

1856 Røst

98016

1857 Værøy

..

1859 Flakstad

52417

1860 Vestvågøy

..

1865 Vågan

37601

1866 Hadsel

23815

1867 Bø (Nordl.)

..

1868 Øksnes

55888

1870 Sortland

61898

1871 Andøy

41444

1874 Moskenes

..

– Enerom for alle

Det er ikke bare kommunens yngste som nyter godt av de lånevillige lokalpolitikerne. I tillegg til skole og barnehage har den gjeldstunge kommunen brukt 45 millioner kroner på pleie og omsorg for eldre.

– Vi har en splitter ny demensavdeling hvor alle eldre har enerom. Det er gode fasiliteter i forhold til legekontor og ansatte. Det er vi toppfornøyd med, sier ordføreren.

I tillegg har kommunen brukt penger på å asfaltere grusveier for 15 millioner.

– Egentlig har vi vært nøkterne. Mange kommuner bruker flere hundre millioner kroner på en skole. Årsaken til at gjeldstallet blir høyt, er at vi har få innbyggere å dele regninga på, sier ordføreren til NRK.no.

Og fornøyde innbyggere er alt en ordfører kan ønske seg.

– Det er Ikke ventelister verken på sykehjemsplass eller i barnehagen. Gode velferdstilbud for innbyggerne er ei god investering, mener Andre Møller.