Vega og auskaret

Et auskar i gull på rød bakgrunn. Men opprinnelig var det nordlandsbåten som skulle være Vega sitt kommunevåpen.

Havna på Nes i Vega

Det bor i overkant av 1200 mennesker i Vega kommune, som består av 6500 øyer, holmer og skjær.

Foto: Eli Hagen Johnsen

Daværende fylkesordfører Håkon Vika, som også var ordfører i Vega, tok med seg nordlandsbåten til Bodø og ga den bort som våpenskjold til Nordland fylkeskommune.

Istedet fikk Vega et auskar i sitt kommunevåpen. Auskaret ble tegnet av Tore Engen. Han utformet Vega sitt nye kommunevåpen på en bondegård utenfor Alzmeer i Nederland i 1987, i påvente av at hans kone skulle bli ferdig med studiene, og de kunne flytte hjem til Norge.

Tore Engen utformet det nye kommunevåpnet med blå bunn, etter samme farge som havet. Men etter harde diskusjoner i Ap-styrte Vega kommune, gikk man heller for rød bunn. Ordfører André Møller er godt fornøyd med gull-auskaret på rød bunn som kommunevåpen. Han synes til og med at auskaret er mer representativt for Vega enn nordlandsbåten.

– Jeg tror det var et bra bytte. Auskaret har vi alltid hatt et nært forhold til her på Vega. Og selv om nordlandsbåten har vårt store transportmiddel fra gammelt av, har vi ingen båtbyggertradisjoner på Vega. Det var inne på Hemnes og i Rana man bygde båter, der det var skog. Vi kjøpte båtene. Men auskar lagde vi selv, sier André Møller.

VEGA KOMMUNEVÅPEN

Vega sitt kommunevåpen.

Foto: VEGA KOMMUNE

Ærfuglene har en egen status på Vega, der menneskene gir disse villfuglene husly i den sårbare hekkesesongen. Som takk får menneskene dyrebar edderdun tilbake. Slik har det vært i tusener av år. Og dette enestående samarbeidet mellom ærfuglene og menneskene har bragt Vega på verdensarvlista til UNESCO. Selv om ikke dette kommer direkte til uttrykk i kommunevåpenet tror ordfører André Møller at symboleffekten av verdensarven ligger i auskaret.

– Menneskene har klart å livnære seg på et så karrig område som Vegaøyene og så nært Polarsirkelen i mange hundre år. Og jeg tror ikke man har klart dette uten auskar. Så symbolet ligger også i auskaret.

Det bor i overkant av 1200 mennesker i Vega kommune, som består av 6500 øyer, holmer og skjær. De eldste boplassene er datert til steinalderen, altså 10 000 år tilbake i tid. Som er den tidligste påviste bosetningen i Nord-Norge. Etter all sannsynlighet var det de fiskerike gruntvannsområdene rundt øya som gjorde at folk bosatte seg i dette havlandet. Men vet alle som bor her at Vega kommune har et auskar i sitt kommunevåpen? Ordfører André Møller er ikke i tvil.

ordfører

STOLT: Ordfører André Møller i Vega med ordførerkjedet. Vega er øykommunen på Sør Helgeland som figurerer på UNESCO sin verdensarvliste.

Foto: PRIVAT

–Ja, det tror jeg bestemt.

Hvor viktig er det å ha et symbol, som et merke og et kjennetegn på identitet og tilhørighet?

– Jeg tror det er av stor betydning. Det har med stedsutvikling å gjøre, og felles identitet. Uansett hvor man kommer fra har man en felles identitet, sier André Møller.

Noen vil ha færre kommuner i landet vårt. Det snakkes om en annen kommunestruktur og at eksisterende kommuner skal slå seg sammen til nye storkommuner. Vega-ordfører André Møller har ikke særlig sans for akkurat det.

– Vi i Vega får ikke til den store debatten om kommunesammenslåing. Fordi vegaværingene tror ikke noe på det. Samtidig tror jeg at både små og store kommuner bidrar med såpass gode tjenester at folk er fornøyd. Hvis tjenestene hadde vært for dårlig hadde folk selv banka på døra til ordføreren og sagt fra om det.

En stolt tradisjon på Vega er det når ordføreren deler ut ei jakkenål med kommunevåpenet til alle elevene som går ut av ungdomsskolen.

– Jeg har hatt dette som tradisjon etter at jeg ble ordfører i 2007. Og da gir jeg råd til ungdommene våre om at man skal oppføre seg i livet, og at den viktigste verdien er ta vare på vennene. Har du ikke venner får du et fattig liv. For meg er det et spesielt øyeblikk når jakkenåla med Vega sitt kommunevåpen festes til dressjakka eller bunaden, som flere av jentene har tatt på seg. Jeg blir faktisk rørt av øyeblikket, sier ordfører André Møller.

Ærfugl, Vega

Ærfuglene har en sentral rolle på Vega, der menneskene sørger for husly for de ville fuglene i hekkesesongen, mens fuglene gir edderdun tilbake til menneskene.

Foto: Helge Lyngmoe / NRK