Vefsnfjorden nesten ren igjen

Vefsnfjorden er nesten fullstendig ren igjen. Nå er det  slutt på forurensningen etter at  industrien har skjerpet seg.

Vefsnfjorden er nesten fullstendig ren igjen.

Undersøkelser viser nå at  fjorden som var en av de mest forurensede i landet, delvis kan  friskmeldes.

Årsaken er at industrien har skjerpet seg, forteller forskingsleder Kristoffer Næs i Niva.

- Jeg må få kunne få lov å bruke ordet gledelige funn, sier Næs.

Det er konklusjonen etter at Norsk Institutt for Vannforsking har undersøkt Vefsnfjorden.

Tjærestoffer

- Det har vært en fjord som har vært forurenset særlig på grunn av ulike tjærestoffer som i hovedsak kommer fra Elkem Mosjøen.

- De har nå gjort rensetiltak og lagt om teknologien i bedriften.

- Det medførte en dramatisk nedgang i utslippene av disse tjærestoffene som vi igjen da kan se responsen på i fjorden nå, sier forskingsleder Kristoffer Næs.

En slik klapp på skulderen fra forskeren, er svært gledelig, seier miljøsjef Helge Nes ved Elkem i Mosjøen.

- Vi har et veldig godt samarbeid med Niva og er veldig fornøyd med det Niva sier om oss og de resultatene man ser i Vefsnfjorden nå, sier Helge Nes.

Lang tid

Men det vil likevel gå lang tid før fjorden er helt ren. For selv om det nå er svært rent i de øverste vannlagene, manglar det fortsatt litt på sedimentene ved havbunnen.

- Fremdeles opplever vi høye konsetrasjoner av de forbindelsene i bunnslammet, men den gledelige utviklingen her er at vi ser også en forbedring der, men det vil ta år før sedimentene kan karakteriseres som rene.

Men Elkem skal fortsette det gode arbeidet, lover Nes.

- Når det gjelder disse stoffene må vi passe på slik at vi ikke tilfører fjorden dette slik at vi unngår forurensning, sier Helge Nes.