Vefsn påklager henleggelse

Vefsn kommune påklager politiets henleggelse av sjikanesaken til statsadvokaten i Nordland.

To ansatte i barnevernet er blitt sjikanert og hengt ut med navn og bilde i lokalsamfunnet, men politiet vil ikke gå videre med saken.

Kommunens advokat mener derimot dette dreier seg om ren personforfølgelse, noe som er straffbart.