Hopp til innhold

Forbannet over sykehuskampen på Helgeland – Vil legge ned partiets aktivitet lokalt

Onsdag skal Helse Nord avgjøre hvordan sykehusstrukturen på Helgeland skal bli i fremtiden. I den ene av tre sykehusbyer i regionen er Arbeiderpartiet så frustrert at de vil avvikle all aktivitet i partiet.

Helgelandssykehuset, sykehus i Mosjøen.

Hva som skjer med Helgelandssykehuset i Mosjøen er fortsatt uklart, men dersom styret går for Helse Nord-sjefens innstilling vil det innebære at aktiviteten flyttes til sykehuset i nabobyen Sandnessjøen.

Foto: Helgelandssykehuset

«Styret i Vefsn Arbeiderparti legger ned sine verv».

Slik lyder pressemeldingen som ble sendt ut lørdag kveld.

Dersom de får med seg medlemmene på et ekstraordinært medlemsmøte mandag, vil all partiaktivitet opphøre umiddelbart på ubestemt tid.

Bakgrunnen er den betente sykehussaken på Helgeland.

– Det kan forklares med den frustrasjonen vi føler på rundt eget parti og engasjementet rundt befolkningen i den regionen vi representerer, sier partileder i Vefsn AP, Kjartan Zahl, til NRK.

Oversiktsbilde av Mosjøen tatt fra Øyfjellet

Vefsn kommune har om lag 13.500 innbyggere. Industribyen Mosjøen, her sett fra Øyfjellet, er hjertet av kommunen.

Foto: Adrian Dahl Johansen

Partiet skriver at de over tid har opplevd manglende dialog med moderpartiet, både på nasjonalt- og fylkesnivå.

– Hvilken aktivitet forsvinner?

– Det er all aktivitet som omhandler partiarbeid, som for eksempel valgkamp.

– Vil man melde seg ut av partiet?

– Nei, det er på ingen måte snakk om å melde seg ut av partiet. Vi er fremdeles medlemmer og ivaretar de folkevalgte vervene vi har. Vi har ikke diskutert utmelding av partiet.

Timingen for det politiske krumspringet er ikke tilfeldig valgt.

– Det er konkret styresaken som skal opp i Helse Nord på onsdag, fortsetter Zahl.

Les også Helse Nord-sjefen: Står på vedtaket om å legge ned sykehuset i Mosjøen

Helgelandssykehuset, sykehus i Mosjøen.

Skjebnedag i Helse Nord

Førstkommende onsdag er av mange regnet som en skjebnedag for sykehustilbudet i hele Nord-Norge.

Da skal styret i Helse Nord ta stilling til en omfattende omstillingsplan for landsdelen.

Her skal både avansert hjertebehandling, døgnplasser i psykiatrien og nettopp strukturen på Helgeland behandles.

Helse Nord-sjef Marit Lind har i intervjuer vært klar på at de mener det beste for regionen er ett felles sykehus for Helgelands snaut 80.000 innbyggere.

I dag er det akuttsykehus i Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana. Men i 2020 vedtok daværende helseminister at det kun skulle være to sykehus på Helgeland: I Sandnessjøen og i Mo i Rana. Aktiviteten på sykehuset i Mosjøen skulle etter planen flyttes til Sandnessjøen.

Samtidig er det ikke mer enn fire og et halvt år siden daværende helseminister Bent Høie (H) vedtok at det skulle være to akuttsykehus i regionen: I Sandnessjøen og i Mo i Rana.

Det innebar at akuttsykehuset i Mosjøen skulle legges ned, og funksjonene skulle flyttes til Sandnessjøen.

Flytteplanene ble derimot lagt på is da Helse Nord startet den store omstillingsprosessen.

Da Helse Nord-sjefen la frem sin innstilling til styret onsdag kveld, viste hun til strukturvedtaket fra 2020.

Dette har – igjen – satt sinnene i kok i Vefsn.

Les også Gransker lovligheten i hjerte-prosedyrer i Nord-Norge: – Ikke medisinsk-etisk forsvarlig

Overlegene Hanne Bjørnstad og Thor Trovik foran PCI-laben ved Nordlandssykehuset i Bodø.

– Politisk umulig

– Mange i Vefsn har over tid argumentert for en løsning for Helgelandssykehuset med ett sykehus, sentralt plassert. Men nå ser vi at det antageligvis er politisk umulig, fortsetter Zahl.

Han mener at det ikke står noe i styresaken som skal behandles onsdag om hva slags sykehustilbud som befolkningen i Vefsn, og nabokommunene Grane og Hattfjelldal, skal få.

Les også Vil legge ned Helse Nord: – De er i utakt med oss som bor her

Christian Torset, Nordland SV

– Det er ingen skisser som betrygger oss.

– Er det bare et sykehus i Vefsn som er godt nok for Vefsn AP?

– Nei, på ingen måte. Vi ønsker det beste for hele Helgeland. Men målet med prosessen var at alle på Helgeland skulle få et bedre sykehus, og nå etterlyser vi hvordan vår region skal ivaretas.

Leder i Nordland AP: – Kjenner meg ikke igjen

NRK har forelagt kritikken om manglende dialog til lederen av Nordland Arbeiderparti, Mona Nilsen.

Hun sier hun forstår frustrasjonen fra Vefsn, og hvordan det har vært å stå i en utmattende sykehusdebatt i flere tiår.

Stortingsrepresentant for Nordland Ap Mona Nilsen.

Mona Nilsen er leder for Nordland Arbeiderparti, og kjenner seg ikke igjen i kritikken om manglende dialog med Vefsn AP.

Foto: Malin Nygård Solberg

Men hun kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen om manglende dialog.

– Vi har imøtekommet all forespørsel om dialog fra Vefsn. Jeg har vært og besøkt sykehuset i Mosjøen, og hatt dialog med både tidligere partileder og ordfører i Vefsn. Vi har også tatt initiativ til møte med departement og jeg vet at de har vært i dialog med ordfører, sier Nilsen og legger til:

– Men å ha dialog betyr ikke alltid at man får det som man ønsker. Og i Vefsn AP ønsker man ett sykehus på Helgeland, noe man kanskje ikke klarer å imøtekomme.

Avslutningsvis minner hun på at saken nå er til behandling hos Helse Nord-styret, og kommer trolig ikke til departementet for politisk behandling før et senere tidspunkt.

Styremøtet i Helse Nord starter onsdag kokken 08, og avholdes fysisk i Bodø.