Hopp til innhold

Vedtok omstridt omlegging

Protestene førte ikke frem. Lokalsykehusene i Lofoten og Vesterålen mister sin lokale ledelse.

Styremøte i Nordlandssykehuset

Styret var splittet i saken om den fremtidige organiseringen av Nordlandssykehuset.

Foto: Barbro Andersen / NRK

Styret vedtok å innføre klinikk-modellen med syv mot fire stemmer i dag. Omorganiseringen er omstridt, fordi den medfører at lokalsykehusene i Lofoten og Vesterålen mister sin lokale ledelse.

- Inntrykket var at dette var bestemt på forhånd. Samtidig er jeg jo litt skuffet, når en så stor del av befolkningen er så klar på at vi ønsker lokal ledelse, sier Torunn Ulriksen i Sykehusets Venner.

Samtlig fire representanter i styret fra Lofoten og Vesterålen stemte i mot forslaget, men flertallet stilte seg bak forslaget fra styreleder Stig Fossum.

Nordlandssykehuset deles opp i åtte fagklinikker. Slik vil direktøren sikre bedre fagmiljøer og et godt tilbud for pasientene.

- Jeg syntes styret har gjennomført veldig gode drøftinger i dag. Jeg tror det er en stor forståelse for at når vedtaket nå er kommet, så må vi alle gjøre det beste for at finne løsninger som gjør at vi får realisert dette, sier styreleder Stig Fossum.

Lokale koordinatorer

Lokalsykehusene mister dermed sin plass rundt direktørens bord i Bodø, men får lokale koordinatorer i steden. Disse får imidlertid begrenset makt og innflytelse på hvordan sykehusene skal styres.

- Fag, administrasjon og økonomi henger sammen, og den øverste ansvarlige i nordlandssykehuset er direktøren. Det er han som rapporterer til styret, og gjennom koordinatorer har han muligheten til å skaffe seg en framskutt funksjon også i Lofoten og Vesterålen, sier Fossum.

Styrelederen viser til at modellen har fungert godt innen organisering av universiteter og andre komplekse organisasjoner. Styremedlem Berit Pettersen fra Sortland Arbeiderparti var en av de som stemte i mot. Hun har liten tro på lokale koordinatorer.

- Jeg har signalisert hele veien at jeg ikke har tro på denne modellen. Jeg mener beslutningstakeren bør være nærmest mulig det laveste nivået, hvor de kan ta ansvar for øknomi og drift, og at det vil gi det beste resultatet. Slik blir det ikke nå, sier hun.

Stor lokal motstand

Det har vært nærmest et folkeopprør i Lofoten og Vesterålen mot den nye måten å organisere Nordlandssykehuset på. 15.000 underskrifter har blitt samlet inn mot omleggingen.

Allerede før møtet startet var Sykehusets Venner var på plass, og markerte sitt syn da ledelsen ved Nordlandssykehuset kom til Stokmarknes.

Protesterer

Sykehusets Venner markerte sin motstand mot omorganiseringen i Nordlandssykehuset utenfor sykehuset på Stokmarknes i dag.

Foto: Barbro Andersen / NRK

Fagmiljøene og de tillitsvalgte ved de to lokalsykehusene har vært enstemmige i sin kritikk av den nye klinikkmodellen. I tilegg har de 13 kommunene og to regionråd sagt fra at de ikke godtar at den stedlige ledelsen - det vil si direktøren - fjernes fra Gravdal og Stokmarknes.

Underskrifter

Sykehusets venner overleverte underskriftene.

Foto: Barbro Andersen / NRK

Den sterke lokale motstanden skremmer ikke Stig Fossum, som håper engasjementet kan smitte over på andre viktige saker Nordlanssykehuset skal jobbe med framover.

- Det folkelige engasjementet gjør et enormt inntrykk. Jeg håper det er et engasjement vi kan få med oss videre. Vi har andre vanskelige saker, blant annet når vi skal fatte beslutning om å gå over i forprosjektfasen om Stokmarknes sykehus, sier Fossum.

Ber helseministeren gripe inn

Sykeshuset Venner vil likevel ikke gi seg, selv om flertallet av styret i Nordlandssykehuset har sagt sitt. Nå venter besøk hos helseministeren.

- Vi skal på audiens hos Bjarne Håkon Hansen, og vi skal fortelle hvordan vi opplever det som en lokalbefolkning knyttet til et lokalsykehus i Norge i dag, forteller Torunn Ulriksen.

Styremedlem Berit Pettersen er imidlertid innstilt på at klinikkmodellen nå blir innført i Nordlandsykehuset.

- Jeg mener vi har hatt en demokratisk prosess, og når vedtaket er gjort må vi stille oss bak det og jobbe videre.