Kutter 172 millioner kroner

De ansatte går med på å kutte 172 millioner kroner ved Nordlandssykehuset.

Styremøtet i Nordlandssykehuset

TEMPO MÅ OPP: Sykeshusdirektør Eivind Solheim la fram en stram tidsplan for kuttene framover.

Foto: Malvin Eriksen / NRK

Et enstemmig styre i Nordlandssykehuset vedtok i dag å spare inn 172 millioner kroner i sykehusets budsjetter.

Les: Sykehuskutt på agendaen

Sykepleierforbundet sier det ville være verre å ikke gjennomføre kuttene.

- Det er vondt å kutte, men dette må vi gjennom, sier May-Britt Allstrin, tillitsvalgt for Delta-medlemmene.

- Alle kjemper for sine pasienter, sin arbeidsplass og sin kompetanse, Men vi har forståelse for at denne prosessen må gjennomføres. Det er ingen andre muligheter med de økonomiske rammene vi har, sier Allstrin til NRK.

Her er noen av kuttene ved Nordlandssykehuset:

  • De 120 årsverkene som er vedtatt fjernet skal gi 50 millioner i innsparing
  • 1 almennpsykiatrisk post legges ned, Nevrologisk og avdeling skal slåes sammen med avdeling for Klinisk Service og rehabilitering (KRS) slåes sammen med en kapasitet på 25 senger. Innsparing 20 millioner kroner
  • Overdragelse av Rensåsen barnehage til Bodø kommune 2 millioner spart.
  • Halvere antallet pasienter som er utskrivingsklare, men som fortsatt ligger på sykehuset. Dette skal skje gjennom bedre samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. 25 prosent reduksjon i liggedøgn gir alene 12 millioner i innsparing
  • Salg av eiendommer skal gi minst 15 millioner i inntekter

- Noen av disse innsparingene er urealistiske å få til i 2008, men vi må vedta dette nå for å komme i gang, sa styreleder Bjørn Kjensli under møtet.

nordlandssykehuset

TRUETMED Å GÅ: Styreleder Bjørn Kjensli (t.v.)

Foto: Malvin Eriksen / NRK

Les: Styreleder vurderer å gå av

- Alle må med

Styremedlem Øyvind Mathisen mener det nå er viktig å få med alle ansatte for at kuttene skal kunne være gjennomførbare.

- Nå må sykehusledelsen og de tillitsvalgte sette seg sammen slik at man unngår store konflikter mellom leger, ansatte og ledelse. Skal vi komme noen vei med disse helt nødvendige kuttene, må prosessen forankres i organisasjonen, sier Mathisen til NRK.

Stram tidsplan

Nå skal konsekvensene av kuttlista utredes fram mot sommeren. Før styremøtet i juni må vurderingene være klare, slik at kuttene kan gjennomføres så raskt som mulig.

- Nå gjelder det å unngå omveier. Jeg mener vi er fullt ut i stand ta gode drøftinger, selv om planen er stram, sa sykehusdirektør Eivind Solheim under møtet.

- All endring har i seg en risiko og vi i ledelsen er er klar over at det vil kommen en del innvendinger. Jeg føler meg trygg på at vi har ledelse som kan være i stand til å følge opp slik at vi unngår uheldige situasjoner i forhold til pasienter.