Vedtok å opprette flere skuterløyper - Fylkesmannen sa stopp

I 2015 endret Stortinget loven og gjorde det enklere for kommunene å opprette skuterløyper. Men da Rana vedtok å opprette fem løyper, protesterte Fylkesmannen. – Regelverket har blitt for komplisert, mener ordføreren.

Snøskuter

Debatten rundt snøskuterkjøring engasjerer mange ulike interessegrupper.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

I mai 2015 sa flertallet på Stortinget at kommunene selv skulle få lov til å bestemme om de ville etablere løyper for fornøyelseskjøring. Så da kommunestyret i Rana bestemte seg for å etablere fem nye skuterløyper, trodde de ikke det ville være noe problem.

Men Fylkesmannen i Nordland likte ikke planene noe særlig, og har i en klage protestert mot opprettelsen av flere av løypene.

Fylkesmiljøvernsjef i Nordland Sveinung Bertnes Råheim

Fylkesmiljøvernsjef Sveinung Bertnes Råheim.

Foto: Martin Steinholt / NRK

Fylkesmiljøvernsjef Sveinung Bertnes Råheim sier bakgrunnen er at det mangler begrunnelse for flere av løypene.

– Kommunene har selvstyre, men det er vår jobb å sørge for at de gjør jobben sin og følger regelverket. Når de ikke gjør det, må vi klage på vedtaket.

Når nye skuterløyper vedtas opprettet skal det i begrunnelsen blant annet komme fram hvordan hensynet til friluftsliv, sårbart dyreliv, reindrift og andre interesser er ivaretatt. Og her har ikke Rana gjort jobben sin, sier Råheim.

– Rana kommune har ikke vist hvordan de vil tilpasse løypenettet sitt slik at øvrige interesser blir hensyntatt. For én av løypene er plasseringen så uheldig at den rett og slett ikke bør etableres.

  • Se faktaboks for detaljer.

Vil be om møte

Ordfører Geir Waage i Rana

Ordfører Geir Waage i Rana (Ap).

Rana-ordfører Geir Waage (Ap) viser på sin side til at Rana er landets fjerde største kommune i areal. Da må det gå an å få opp et løypenett slik kommunestyret har vedtatt og ønsker, mener han.

– Nå behandler vi de klagene som har kommet, og jeg kan ikke forskuttere noe på forhånd, sier Waage på spørsmål om det nå kan bli endringer i planene.

Han viser til at kommunen har oppnevnt et forhandlingsutvalg. Dette er et utvalg som skal gå i dialog og forhandlinger med berørte parter, kommer det fram av kommunens nettsider.

Ordføreren forteller videre at han kommer til å be om et drøftingsmøte med fylkesmannen til uka for å se nærmere på hva som kan gjøres.

Komplisert regelverk

NRK har tidligere skrevet om hvordan politikere i nord har opplevd at de nye reglene fra 2015 har resultert i en byråkratisk mølle. I Vadsø har de for eksempel fulgt de nye reglene og utredet en skuterløype på fem kilometer til den nette sum av 100.000 kroner per kilometer.

Når ansvaret skulle ned på det lokale nivået hvor lokalkunnskapen skulle være best, så eksploderte nærmest utredningskravene.

Jens Betsi, rådmann i Vadsø, i tidligere sak

Også i Rana opplever ordføreren at ting slett ikke har blitt enklere etter at endringene trådte i kraft.

– Jeg synes man har laget en forskrift som er veldig detaljert, og som stiller store krav til kommunene. Jeg og mange med meg mener regelverket er for detaljert og komplisert, noe som gjør at slike saker tar lang tid, sier Waage.