Hopp til innhold

Vedtekter for barnehager i Bodø endres

I dag har alle de kommunale barnehagene i Bodø sendt ut et skriv om at vedtektene for disse barnehagene er endret av kommunen.

Vedtekt nr. 10 «Åpningstider» er siste kulepunkt endret til «Julaften og nyttårsaften holder barnehagene stengt. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagene klokken 12. Styrer kan unntaksvis stenge barnehagen onsdag før skjærtorsdag.»

Vedtekt nr. 11 «Ferie» er endret til: «Barna skal ha minst fire uker ferie i løpet av barnehageåret. Minimum tre uker skal være sammenhengende og avvikles i ukene 25-32. Avvikling av hovedferie skal varsles tidligst mulig og senest åtte uker på forhånd. Annen ferie i løpet av året skal meldes minimum to uker på forhånd.»

Vedtekt nr. 15 «Opptak» er siste kulepunkt endret til: «Samisk avdeling: En av avdelingene i Jentoftsletta barnehage er forbeholdt barn med samisk bakgrunn. Samisk avdeling har særlig fokus på å styrke barnas samiske identitet i et barnehagemiljø med lulesamisk språk og samisk kultur.»

En regnbue brer seg over ett grått Bodø sentrum. Sola kaster skygger over kirketårnet.
Foto: Malin Nygård Solberg / NRK