Varslet om kritikkverdige forhold: – Plutselig ble jeg svartelistet og nektet jobb

Rune Carlsson hevder han nektes jobb i Bring etter han varslet om kritikkverdige lønns- og arbeidsforhold i det statseide selskapet Bring. – Dette må slås ned på, sier Fagforeninga.

Rune Carlsson

Rune Carlsson sa opp jobben i Bring grunn av dårlige arbeidsforhold. Da han søkte seg inn i et annet Bring-selskap, ble han nektet jobb.

Foto: Gisle Forland / NRK

NRK skrev i går om Rune Carlsson som hevder han ble nektet å ta ny jobb i Bring Transportløsninger, etter han sa opp og varslet om kritikkverdige forhold i fjor sommer.

Etter han sa opp forsøkte han å få jobb i et annet Bring-selskap, E-handel og logistikk, der han har jobbet tidligere.

– Men da var jeg plutselig svartelistet, fordi jeg gikk videre med forbundsveien og mediene, sier Carlsson.

– Hva betyr det at du ble svartelistet?

– At jeg aldri mer skulle jobbe i Posten eller Bring. Det har jeg fått beskjed om.

Tillitsvalgt: – Dette bør slås ned på

På et internt møte mellom tillitsvalgte og daglig leder i Bring E-handel og logistikk, Torstein Stormo, skal Stormo ha sagt at Carlsson aldri ville få jobb hos dem fordi han hadde laget uro.

Dette bekreftet senere direktøren i en e-post til fagforeningen PostCom. Teksten i e-posten lyder slik:

Fra: Torstein Stormo, daglig leder i Bring ehandel og logistikk
Sendt: onsdag 5. desember 2018 11:50
Emne: RE: Ber om bekreftelse
Hei. Han har sagt opp sin jobb i et Posten eid selskap frivillig. Skapt en masse støy og dårlig publisitet for Bring. Vi lever i et demokrati der vi selv bestemmer hvem vi skal ha til arbeidsgiver og jeg bestemmer hvem som skal jobbe hos E-Handel og logistikk i Nord Torstein

Tillitsvalgt for PostCom i Nordland, Hans-Anton Stenersen, mener Carlssen er utsatt for gjengjeldelse.

Hans-Anton Stenersen

Tillitsvalgt Hans-Anton Stenersen mener dette er en alvorlig sak.

Foto: kari skeie

– Det er veldig alvorlig at dette skjer i en bedrift som er heleid av staten, og svaret er helt urimelig. Det er klart at en arbeidsgiver som opptrer på denne måten bør slås ned på, sier Stenersen.

Heller ikke Carlsson er nådig når han omtaler sin tidligere arbeidsgiver.

– Det synes jeg er ganske horribelt. Jeg trodde konsernet tok varslingssaker på alvor. De er jo så opptatt med å følge lovverket ellers, sier han.

Posten: – Dette er ikke en varslersak

Pressesjef i Posten, John Eckhoff, sier at de har stor takhøyde for konstruktive tilbakemeldinger og kritikk.

John Eckhoff

Pressesjef i Posten, John Eckhoff, sier alle søkere behandles likt.

Foto: Birger Morken / Posten

– Alle som søker jobb hos oss behandles likt. Men hvis våre ansatte mener det er behov for varsling, så har vi en egen portal for det, sier han.

I og med at Carlsson ikke er ansatt i Bring, mener han at arbeidsmiljøloven ikke kan legges til grunn.

– Så vidt jeg skjønner så er ikke dette er varslersak ut fra arbeidsmiljøloven. Personen det er snakk om er ikke ansatt hos oss, og var heller ikke det da han søkte om jobb.

Dette tilbakeviser Carlsson, som sier han fremdeles var ansatt i Bring på dette tidspunktet, selv om han hadde sagt opp jobben.

– Jeg jobbet hele oppsigelsesperioden, og søkte jobb i Bring E-handel og logistikk mens jeg fortsatt jobbet som sjåfør i Bring-systemet.

Seniorrådgiver i Arbeidstilsynet, Torunn Meosli, med veiledning i varsling, sier til NRK på generelt grunnlag at de i slike saker ikke har myndighet til å vurdere spørsmål om arbeidstaker er utsatt for gjengjeldelse.

– Men arbeidsmiljøloven sier at en arbeidstaker som foretar en varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen skal ha et sterkt vern mot gjengjeldelse fra arbeidsgiver. Ingen skal utsettes for ubegrunnede sanksjoner i et arbeidsforhold, sier Meosli.