Varslerne fikk ikke medhold

Styret i Helgelandssykehuset har i dag behandlet den såkalte varsler-saken. Ingen av varslerne har fått medhold i de til sammen fire sakene bestående av 22 påstander om kritikkverdige forhold ved sykehuset. To av varslene er i strid med kravene til forsvarlig framgangsmåte i foretakets varslingsrutiner og arbeidsmiljøloven. Dette har medført alvorlige konsekvenser for foretaket og for dem det er varslet om. Styret i sykehuset slutter seg dermed til konklusjonene fra rådgivningsselskapet KPMG.

Helgelandssykehuset, Sandnessjøen
Foto: Ole-Christian Olsen / NRK