20 sykehusansatte på Helgeland får sterk kritikk: – Varselet hadde stort skadepotensial

20 tillitsvalgte ved sykehusene i Mosjøen og Sandnessjøen sendte et formelt varsel til styret i Helgelandssykehuset. Nå konkluderer en rapport med at varselet var uforsvarlig, konfliktdrivende og at det skadet sykehusets omdømme.

Helgelandssykehuset, Sandnessjøen

I april i fjor mottok styreleder i Helgelandssykehuset, Dag Hårstad, et varsel fra 20 tillitsvalgte i Mosjøen og i Sandnessjøen.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Det kommer frem i en rapport fra konsulentselskapet KPMG. Rapporten ble lagt frem for styret i dag, melder sykehuset selv.

«Varselet hadde stort skadepotensial», står det i oppsummeringen.

Det var i april i fjor at styreleder Dag Hårstad i Helgelandssykehuset mottok et varsel fra 20 tillitsvalgte i Mosjøen og i Sandnessjøen.

De tillitsvalgte var kritiske til at de ikke hadde fått noen reell innflytelse over prosessen om hvor det nye sykehuset på Helgeland skulle ligge.

De anklaget også ledelsen i Rana for å holde informasjon skjult for de mindre sykehusene.

I varselet uttrykte de tillitsvalgte også skepsis knyttet til to personer i direktørens prosjektstøttegruppe i Mo i Rana.

– Grunnløst

KPMG konkluderte allerede i fjor med at varselet var grunnløst.

Og nå har de altså konkludert med at varselet heller ikke oppfyller kravene til fremgangsmåte ved varsling i sykehusets varslingsrutine.

KPMG mener varselet heller ikke oppfyller kravene til forsvarlig varsling etter arbeidsmiljøloven.

Rapporten konkluderer også med at de to direktørene som ble utsatt for kritikk ble «svekket i sine roller og påført urimelig belastning personlig».

En av dem som sto i front for varselet, lege Ingeborg Steinholt i Sandnessjøen, sier til NRK at hun er uenig i konklusjonen.

Hun vil lese rapporten grundig før hun eventuelt kommenterer saken ytterligere.

Andreas Bergquist og Ingeborg Steinholt i Yngre legers forening

Andreas Bergquist og Ingeborg Steinholt i Yngre legers forening sto i front da 20 tillitsvalgte rettet sterk kritikk mot ledelsen i Helgelandssykehuset.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Fikk flere varsler

I fjor kom det inn totalt fire varsler bestående av 22 påstander om kritikkverdige forhold ved Helgelandssykehuset.

I tillegg til varselet fra de tillitsvalgte, kom det et varsel fra områdesjef Svein Arne Monsen ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen.

Han sa samtidig opp stillingen sin og skrev et leserbrev hvor han forklarte hvorfor han ikke lenger kunne ha en lederstilling ved sykehuset.

Det kom også varsler i etterkant av et omdiskutert budsjettmøte i vår.

Bakgrunnen for varslene var den opprivende debatten om hvor de nye sykehusene på Helgeland skulle plasseres.

Da KPMG leverte sin første rapport i oktober i fjor, var konklusjonene at det ikke var hold i noen av de 22 påstandene det ble varslet om.

I den andre rapporten fra KPMG får også Svein Arne Monsen kritikk. Ikke bare var varselet hans grunnløst, men i likhet med de tillitsvalgte får også han kritikk for hvordan han varslet.

«Varslet er sterkt personifisert med en ensidig negativ tone. Varslers betrodde stilling og posisjon bidro til økt troverdighet til at det var alvorlige feil med prosessen. Varselet bidro til konflikt og splittelse», konkluderer KPMG.

Ser alvorlig på funnene

Dag Hårstad, styreleder i Helgelandssykehuset, sier i en pressemelding at styret ser alvorlig på KPMGs funn og konklusjoner.

– Lokaliseringsdebatten på Helgeland har fått alvorlige konsekvenser for arbeidsmiljøet i Helgelandssykehuset og lovlige virkemidler som varslingsinstituttet er brukt uforsvarlig i to av fire varsler.

Styret har bedt administrerende direktør å gjennomføre tiltak for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø og økt forståelse for hva et varsel innebærer.

NRK har vært i kontakt med Monsen.

Han sier han ikke vil kommentere saken nå, men viser til en kronikk han har sendt pressen tirsdag ettermiddag.

Angrer ikke

I kronikken skriver Monsen at han i rapporten er tillagt påstander han ikke kjenner seg igjen i, og at han mener rapporten inneholder feil og mangler.

«Jeg fikk aldri mulighet til å se rapportene og gi disse tilbakemeldingene før de ble behandlet av Helgelandssykehuset», skriver Monsen.

Videre frykter han at terskelen for å si fra om kritikkverdige forhold har blitt høyere.

Han angrer samtidig ikke på at han varslet fra:

«Det gjør jeg ikke. Jeg står trygt i min oppfatning av hva som er rett og hva som er galt», skriver Monsen.

Kritisk

Anne-Karin Rime, leder i Overlegeforeningen og visepresident i Legeforeningen, skriver i en e-post til NRK at de fortsatt har store innvendinger mot rapporten fra KPMG.

– Nå vil vi gå grundig inn i del to av rapporten. Dersom Helgelandssykehuset går til det skrittet å iverksette sanksjoner mot Svein Arne Monsen, vil vi vurdere rettslige skritt.

Rime sier de mener Monsens varsel var forsvarlig. Hun mener at denne saken utfordrer ytringsfriheten til ansatte ved norske sykehus.

Hun er kritisk til at man gransker ansatte som har varslet.

– Det bidrar ikke til konstruktive prosesser med en åpenhetskultur. Formålet synes heller å være å avskrekke ansatte og tillitsvalgte, som mener det er kritikkverdige forhold i virksomheten, fra å si ifra i fremtiden, sier Rime.

Styret i Helgelandssykehuset mener på sin side at foretaket har gode varslingsrutiner og at det er trygt å varsle i Helgelandssykehuset.

Les hele vedtaket til styret under: