Hopp til innhold

Varsler politiske utfordringer etter gode resultater på Helgeland

NIVA har sett nærmere på kystøkosystemene i Norden, og etter svært gode resultater på Helgeland varsler de nå at det kan bli politiske utfordringer i fremtiden.

Lovund på Helgelandskysten

Helgelandskysten scorer bra på en test av nordiske økosystemer utført av NIVA, men det kan bli en utfordring å holde det slik.

Foto: Tore Johansen

CO₂ i atmosfæren
418.9 ppm
1,5-gradersmålet
+1.02°C
Les mer  om klima

I et stort forskningsprosjekt har kystøkosystemene i Norge blitt vurderte, på oppdrag fra Nordisk ministerråd. Kystmiljøet på Helgeland er et av stedene som har blitt sett nærmere på i prosjektet.

– Vi valgte Helgeland fordi området skiller seg ut og har flere tusen år gammel kultur, sier marinbiolog Kasper Hancke ved Norsk institutt for vassforskning (NIVA).

Hancke skryter av Helgelandskysten og beskriver den som verdifull og urørt natur, men det er ikke gitt.

– Også på Helgeland finnes det menneskelige trusler, som industri langs havet eller overfiske. Klimaforandringer er også en stor utfordring for økosystemene, sier han.

Kasper Hancke i NIVA

Kasper Hancke i NIVA tror det blir en utfordring for politikerne å forvalte økosystemer i fremtiden.

Foto: NIVA / NIVA

Gode resultater i Helgeland

Etter å ha studert bortimot 60 vitenskapelige publikasjoner om kystmiljøet på Helgeland kunne forskerne i NIVA konstatere at resultatet sto til forventningene.

– 88 prosent av vannmassene på Helgeland har «god» eller «veldig god» samla økologisk tilstand, sier han og legger til at det bare er innerst i fjordene vannet bærer preg av forurensning.

Kategoriene er definert av vannmiljøforskriftene, forteller Hancke og sier at vannmassene på Helgeland er god for både mennesker og dyr i området.

– Vi vil gjerne ha et rikt og sunt hav- og kystmiljø for livet langs kysten vår, sier han.

Varsler politisk utfordring

Hancke sier at god kvalitet på kystøkosystemet er viktig. Blant annet kan tang- og tareskoger være like effektive til å skape oksygen som regnskogene.

– Den politiske utfordringa på Helgeland er å balansere politiske mål om kystutvikling, industriell utvikling, jordbruk, akvakultur og turisme opp mot trangen til å bevare kystmiljøet, sier Hancke.

Helgelandskysten har det bra, og det ønsker han å forvalte.

– Nå må de sikre fornuftig fiske og de må sikre at dyr, fugler, fisk og planter ved kysten har best mulig forhold.

Tilnærmingen til naturen som en tjenesteytende aktør kan være nøkkelen til å forstå de samfunnsmessige verdiene av et intakt kystmiljø, og dermed sikre en bærekraftig utvikling av kystøkosystemene.

Forventer at kommuner forvalter marine områder

I november sendte Klima- og miljøminister, Ola Elvestuen et svar til Stortinget med blant annet svar på spørsmål om utbygging i marine våtmarksområder.

Ola Elvestuen

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen forventer at kommuner forvalter marine områder.

Foto: Milana Knezevic / NRK

– Dette er et viktig tema for norsk naturmangfold. Områdene på grunt vann og i fjæresonen og i marine deltaer er produktive og har viktige funksjoner for mange arter, skriver han blant annet.

Elvestuen har ikke hatt anledning til å snakke med NRK, men skriver i svaret til Stortinget at Miljødirektoratet har fått i oppdrag av departementet å lage en vurdering med forslag til hvordan vi best kan ta vare på den truede naturen.

– Jeg er opptatt av å sørge for at den samlede bruken av norsk natur er bærekraftig. Det betyr at hensynet til for eksempel aktive marine områder skal vektlegges i forvaltningen etter sektorlover og plan- og bygningsloven. Jeg forventer at både kommuner og andre vedtaksmyndigheter gjør dette, skriver ministeren.