NRK Meny
Normal

– Regjeringens løsning kan gi høyere billettpriser

Widerøe er svært skuffet over regjeringens kompensasjon og varsler at passasjerene kan måtte ta regningen. Ministeren mener selskapet tar feil.

Silje Brandvoll

Widerøe venter en kostnadsøkning på 35 millioner kroner på grunn av de nye EU-reglene, men mener de blir kompensert med kun 450.000 kroner. – Dette må betales av noen, sier informasjonssjef Silje Brandvoll.

Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

Regjeringen innfører en egen fribeløpsordning og særskilte bevilgninger til samferdsel for å kompensere den differensierte arbeidsgiveravgiften i bestemte bransjer som nå forsvinner.

– Kompenserende tiltak med fribeløp og satsing på samferdsel kommer næringslivet i distriktene til gode, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

Men i Widerøe er de svært skuffet over det regjeringen i dag kom med. Flyselskapet taper flere titalls millioner på de nye EU-reglene for regional statsstøtte og føler de ikke blir kompensert på lik linje med andre.

– Vi hadde håp om at det skulle bli mer målrettede kompenserende tiltak for oss. Vi er en av aktørene som rammes hardest i Nord-Norge med en intern kostnadsøkning på 35 millioner kroner. Med denne fribeløpsordningen får vi i Widerøe en kompensasjon på 450.000 kroner. Det monner veldig lite, sier informasjonssjef Silje Brandvoll i flyselskapet.

Fribeløp for de fleste

Silje Brandvoll

Informasjonssjef Silje Brandvoll i Widerøe sier de er svært misfornøyd med regjeringens kompensasjonsordning.

Foto: Widerøe

De nye reglene fra EU tvinger Norge til å endre den særnorske ordningen med ulik arbeidsgiveravgift rundt om i landet.

Regjeringens foreløpige svar har vært å utvide ordningen til 31 nye kommuner, men bedrifter i en rekke sektorer mister uansett retten til differensiert arbeidsgiveravgift. Dette gjelder blant annet innen transport, energi, finans og forsikring.

Brandvoll i Widerøe lister opp en rekke tiltak de har spilt inn til regjeringen og som selskapet mener ville gjort at de kom langt bedre ut.

– Man kunne gitt en generell redusering i arbeidsgiveravgiften for alle. Én prosent reduksjon i arbeidsgiveravgiften utgjør tolv millioner kroner i året for Widerøe. Regjeringen kunne også prøvd utgående merverdiavgift på flyreiser eller senket CO2-avgiften, som er en særnorsk miljøavgift pålagt lufttransport og som ingen andre i Europa har.

Kan bli dyrere å fly

Widerøe skal nå gå i dialog med samferdselsdepartementet. Ifølge Brandvoll må anbudsbetingelsene med staten reforhandles og selskapet forventer større kompensasjon.

Dersom de ikke får det som de ønsker, må trolig passasjerene være med å ta regningen.

– Dette må betales av noen. Vi kan ikke utelukke at vi blir nødt til å heve prisene på billettene som en konsekvens av dette. Men det er fortsatt veldig tidlig og vi må nå sette oss ned og regne på hvordan vi skal løse det.

Brandvoll presiserer at det kun er de kommersielle rutene som eventuelt vil få høyere priser. Anbudsrutene vil bli kompensert, og dermed ikke berørt.

Ministeren skriver i en epost til NRK at «Widerøe er omfattet av tiltaket "Statlige kjøp av transporttjenester", og vil følgelig kunne bli kompensert.»

De minste kompenseres godt

Kommunalminister Jan Tore Sanner

Kommunalminister Jan Tore Sanner sier ordningen gir en avgiftslettelse på 150 millioner kroner i 2014 og deretter 450 millioner kroner årlig.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Kort fortalt betyr fribeløpsordning at arbeidsgivere slipper å betale den økte arbeidsgiveravgiften – opp til fribeløpet.

– Nå utvider vi fribeløpsordningen til å omfatte bedrifter innen disse sektorene. Fribeløpet blir på 200.000 euro over en treårsperiode. Beregninger fra Skattedirektoratet viser at de fleste bedriftene vil bli kompensert, sa Sanner da han la fram regjeringens pakke sammen med finansminister Siv Jensen (Frp) fredag.

– For eksempel vil en transportbedrift i Finmark med sju-åtte ansatte bli fullt ut kompensert som følge av fribeløpsordningen, sier Sanner.

Ordningen gir en avgiftslettelse på 150 millioner kroner i 2014 og deretter 450 millioner kroner årlig.

Infrastruktur

I tillegg setter regjeringen av penger til infrastrukturinvesteringer i Nord-Norge, mer nøyaktig 1,6 milliarder kroner fram til 2018. 124 millioner kroner er satt av allerede i år.

Regjeringen setter også av 44 millioner kroner til fylkeskommunene for økte kostnader til kjøp av transporttjenester og foreslår å øke tilskuddet til sysselsetting av sjøfolk for å ta høyde for at rederier innenfor nettolønnsordningen kompenseres med anslagsvis 25 millioner kroner i 2014.

– Vi vil lytte til innspill fra bedriftene i Nord-Norge når disse pengene skal fordeles, sier finansminister Siv Jensen.

Flere unntak

I tillegg har regjeringen lagt opp til at flere virksomheter enn tidligere antatt skal kunne fortsette med lavere arbeidsgiveravgift.

– Dialogen med EU og ESA har gitt resultater. Det ligger nå an til at blant annet drosjebiltransport, flyttetransport og utvinning av olje og gass likevel kan beholde ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift, sa Jensen under pressekonferansen fredag.

Statens inntekter fra arbeidsgiveravgiften anslås å øke med om lag 1,2 milliarder kroner årlig. Regjeringen sier at alt vil bli tilbakeført.

– Vi var uenig i EUs beslutning om at enkelte sektorer må ut av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Nå foreslår regjeringen tiltak der vi tilbakefører hele avgiftsøkningen som kommer fra dette, sier Sanner.

Nord-Norge vil bli kompensert fullt ut for virkningen av sektorunntakene, hevder regjeringen.

Lange køer foran Widerøe-skranken på Værnes flyplass

Widerøe sier passasjerene kan være nødt til å ta regningen når de nye EU-reglene innføres.

Foto: Tor Aage Hansen / NTB scanpix