Hopp til innhold

Varsler full byggestans på sykehus etter enorm budsjettsmell

Det omfattende arbeidet med å renovere høyblokka ved Nordlandssykehuset koster 143 millioner kroner mer enn planlagt. Per nå kan ikke sykehuset finansiere den videre byggingen.

Nordlandssykehuset

A-fløyen (bygget til venstre) og B-fløyen (bygget til høyre) skal renoveres. Det er arbeidet på B-fløyen som muligens ikke blir ferdig.

Foto: Therese Bergersen / NRK

Det er Bodø Nu som i dag omtaler budsjettsprekken ved Nordlandssykehuset.

I papirene som legges fram for styret 8. oktober, går det fram at prosjektet har sprukket med 143 millioner kroner. Administrasjonen ved sykehuset kommer selv med flere forslag til hvordan budsjettsprekken kan dekkes inn.

Forslaget innebærer salg av 83 boliger som i dag disponeres av sykehusets ansatte. I tillegg foreslår administrasjonen å be Helse Nord om hjelp.

Uforutsette utgifter

Det var i januar 2017 at utbyggingen og renoveringen den såkalte AB-blokka (se tekst under bildet over) startet, etter en beslutning gjort i 2016. Antall sengeplasser per rom skal reduseres fra tre, til to og en.

Nå kan det hende B-fløyen ikke blir ferdigbygd. Per i dag ser bygget ut slik det vises i bildet over.

Da beslutningen ble tatt var prislappen satt til litt over en milliard kroner. Men etter at arbeidene startet ble det klart at det var behov for en mer omfattende rehabilitering enn først planlagt.

Blant annet måtte gulvene forsterkes som følge av vektøkning på viktig sykehusutstyr. Underveis ble det også oppdaget skjevheter i bygget, som måtte rettes opp før den nye fasaden kunne monteres.

De ekstra utgiftene gjorde at prislappen ble oppjustert til drøye 1,1 milliarder kroner.

Må vrake helikopterlandingsplass

Dersom ikke Nordlandssykehuset klarer skaffe 143 millioner kroner, vil det få dramatiske følger. Blant annet vil arbeidene på B-fløyen stoppe helt opp. I så fall må innredning av flere etasjer i B-fløyen stå igjen.

Det samme gjelder arbeidene med helikopterlandingsplassen på taket og ferdigstilling av uteområdet utenfor høyblokka.

– En stopp vil medføre betydelige ekstrakostnader når arbeidene tas opp igjen, skriver saksbehandler Terje A. Olsen i sakspapirene til styret.