Mattilsynet: - Ikke god dyrevelferd

Sauebønder kan bli tvunget til å hente inn sauene i Saltdal: – Kan være kroken på døra for mange, sier sauebonde.

død sau

– Ettersom det ikke lyktes jegerne å felle bjørnen, vil man iverksette tiltak der sauebøndene må sanke inn sauen i området. Mattilsynet tar dyrevelferd på alvor og vi vil ta en endelig vurdering 26. juli, forteller Geir Arne Ystmark i Mattilsynet.

Foto: Lars Bjørn Martinsen / NRK

– Det er registrert en langvarig og uholdbar situasjon med tap av sau til bjørn som ikke er forenelig med god dyrevelferd på vestsiden av Saltdalselva i Nordland, skriver Mattilsynet i Nordland i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Det vil bli foretatt en vurdering av de faktiske forholdene i Saltdal, der tap av sau og antall bjørneobservasjonene i området vil være avgjørende for utfallet av vurderingen.

– Mattilsynet tar dyrevelferd på alvor. For å forhindre skader og lidelser, er vi forpliktet til å ta i bruk de virkemidlene vi har, sier Geir Arne Ystmark, underdirektør ved Mattilsynets regionkontor i Nordland.

Beslutning fattes fredag

Stor uro i flokkene og stygge skader på sau og lam oppgis som viktige bakenforliggende årsaker til at Mattilsynet nå vurderer akutt nedsanking.

– Ettersom det ikke lyktes jegerne å felle bjørnen, vil man iverksette tiltak der sauebøndene må sanke inn sauen i området. Mattilsynet tar dyrevelferd på alvor og vi vil ta en endelig vurdering 26. juli, fortsetter Ystmark.

Hvis sauebøndene må hente inn sauen fra beiteområdene i Saltdal, skal de være ute av området innen 12. august, heter det i pressemeldingen.

Frykter for nedslakting

Sauebonde i Saltdal, Per Arne Knædal, sier at et slikt vedtak vil få store konsekvenser for næringa.

Per Knædal

Per Arne Knædal,

Foto: Harald Krogtoft

– Grunnet den svært kalde vinteren der det har vært store skader på avlingene våre vil dette få katastrofe følger. For noen vil det nok bety kroken på døra, forteller sauebonden.

Frostskadene som har blitt påført avlingene i løpet av vinteren har gjort det veldig vanskelig for sauebøndene å dyrke frem gress som dyra kan spise.

– Frostskader på avlinger har vært et problem for store deler av Nordland og det vil kanskje føre til at vi ikke får tak i erstatningsfor. Da kan nedslakting av dyra bli eneste utvei, avslutter sauebonden.