Varsellampene i Nordland blinker: – Det skapes for få nye jobber

Samtidig står befolkningsveksten i fylket nesten stille. Det går fram av en ny rapport lagt frem i dag. Utviklingen bekymrer forsker.

Indeks Nordland følger utviklingen i Nordlands og landsdelens nærings- og samfunnsliv og sammenligner utviklingen med Norge. Vi følger fremleggelsen direkte.

Indeks Nordland følger utviklingen i Nordlands og landsdelens nærings- og samfunnsliv og sammenligner utviklingen med Norge. Vi følger fremleggelsen direkte.

Det skapes for få nye jobber i Nordland, og befolkningsveksten i fylket er laber.

Det går fram av rapporten Indeks Nordland.

Likevel var 2018 et svært godt år for mange bedrifter. En av bedriftene som lyktes i fjor var stålprodusenten Celsa i Mo i Rana. Der ble 60 nye hoder ansatt i fjor.

Men frem mot 2026 vil Celca ha mellom 50 og 60 personer som kan gå av med pensjon – hvert år, forteller personalsjef Hans Petter Skjæran i Celsa.

– Vi ser at det blir for lite tilfang, vi er avhengige av tilflytting også, sier Skjæran.

Nordlands største utfordring

Det er fisk, metall og kjemiske produkter som er de største eksportvarene fra Nordland.

Tall fra rapporten viser at omsetningen økte for bedriftene i fylket, til rekordhøye 223 milliarder kroner i fjor.

Erlend Bullvåg

Forsker Erlend Bullvåg ved Nord universitet sier veivalgene tar fremover vil bli avgjørend

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Samtidig ble det kun skapt 280 nye arbeidsplasser i fylket når jobbene som forsvant, er trukket ifra. Det er langt færre enn i 2016 og 2017 som ga henholdvis 1000 nye arbeidsplasser.

Prosjektleder bak rapporten, Erlend Bullvåg, er bekymret.

– Svak befolkningsvekst er nå Nordlands største utfordring, konstaterer Bullvåg.

– Det som er spesielt urovekkende er at vi ikke er gode nok på å tiltrekke oss og holde på unge arbeidstakere, sier han.

Befolkningsveksten i Nordland er mye svakere enn for landssnittet, 0,06 prosent mot 1 prosent. Samtidig øker snittalderen blant de som er i jobb, sier Skjæran.

– Vi klør oss i hodet

Forskerne bak Indeks Nordland tror likevel 2019 vil bli et nytt fruktbart år for næringslivet, men at veksten vil avta. Og antallet nye jobber må opp – ellers får det konsekvenser.

– Dette med å skape muligheter for karriere for første og andre jobb i Nordland er en av de viktigste jobbene i Nordland i 2019 og fremover, sier Bullvåg.

For Celsa er lærlinger hovedkilden til rekruttering til bedriften deres. I dag må de oftere over kommunegrensene for å finne riktig arbeidskraft.

– Vi klør oss rett og slett i hodet over den demografiske utviklingen. Vi har ikke helt løsningen, sier Skjæran, som mener næringsliv, kommune og fylkeskommune må gå sammen om å skape en robust og attraktiv region.

– Hva kan bli konsekvensene om veksten fortsetter å avta?

– I verste fall kan det bli en konsekvens at vi må redusere virksomheten. Nå er vi ikke der, men i aller verste fall kan vi komme dit, sier han.

Celsa Nordic, Rana

– Vi har ikke mulighet til å rekruttere fra vikarbyrå eller innleie. Vi må ha spesialkompetanse og folk som kjenner bedriften ut fra både faglige og sikkerhetsmessige hensyn, sier Skjæran i Celsa.

Foto: Frank Nygård / NRK