Hopp til innhold

Kan bruke flere generasjoner på reisen til Norge

Varmere klima fører til flere sommerfuglerarter i Norge enn noen gang. Noen reiser hele veien fra Midtøsten.

Admiralsommerfugl

En admiralsommerfugl er blitt et vanlig syn på sommeren i Norge. Men slik var det ikke for noen tiår siden.

Foto: Britt Sofie Almås, Sør-Fron

CO₂ i atmosfæren
418.9 ppm
1,5-gradersmålet
+1.02°C
Les mer  om klima

Sommerfugler er litt som trekkfuglene – og pensjonistene. De er i nord på sommeren, og migrerer til varmere strøk på vinteren.

Men de siste årene har forskere og de som observerer sommerfuglene sett at det har blitt både flere individer og flere arter.

– Sommerfuglene har alltid vandret nordover hvert år, men det er spesielt de senere årene at de har blitt flere, sier Stig Lundmo.

Han har observert sommerfugler i Rana kommune i Nordland i mange år og jobber som preparant, en som «stopper ut» sommerfugler til Rana Museums sommerfuglutstilling.

Sommerfuglen "Vårblåvinge"

En vårblåvinge er blant landets nye arter som har trukket helt opp til Nordland.

Foto: Stig Lundmo

Det er spesielt to typer sommerfugler det er blitt flere av i nord de siste årene:

Admiral og tistelsommerfugl.

Admiral er en velkjent skapning som nok mange kjenner til. Sommerfuglen legger først egg på brennesler ved Middelhavskysten og i Midtøsten.

Deretter flyr de nye sommerfuglene nordover, og kan komme seg helt fra Middelhavet til Norge på én uke.

Admiralsommerfugl

Dette er en admiralsommerfugl. Første funn var i 1980. Deretter gikk det mange år til neste funn. De siste 10-15 årene er de blitt et vanlig syn. Den veier mindre enn en fjær.

Sommerfuglen

En smalkantet humlesvermer er et av landets nye sommerfugl-tilskudd. Den ligner en humle, men adferden er ganske ulik.

Sommerfuglen

Denne vakre skapningen er en vårblåvinge. Vårblåvinge finnes i Danmark, og det sydøstlige Sverige og Finland. I sydlige Norge langs kysten til Rogaland. Er funnet med noen få funn i Midt-Norge, og nå i Nordland.

Sommerfuglen

Gammafly er en nattsommerfugl som vandrer nordover.

Ny sommerfuglart i Nordland

Hvit C er en ny sommerfuglart i Nordland.

Kan bruke flere generasjoner på reisen

Siden admiralsommerfuglene bare lever i noen uker, bruker enkelte generasjoner på å komme seg til sin nordlige destinasjon.

– De kan bruke både generasjoner eller et par uker på reisen. Det spørs på vindene, forklarer Leif Aarvik.

Han er entomolog ved Naturhistorisk museum i Oslo og har forsket på sommerfugler siden 70-tallet.

– Noen slår seg ned imellom-Europa, legger egg, og deretter er det den nye generasjonen som flyr videre nordover.

Og hvis vinden sørfra er sterk, kan de klare det på ett liv.

– Når det har vært perioder med sterk sønnavind, ser vi mange admiralen i Norge. Så klekkes de her på sommeren.

Vanligvis overvintrer ikke admiraler, men Stig Lundmo i Rana sier han observerer flere som klarer å overvintre, også lenger nord enn tidligere.

Likevel flyr de fleste tilbake igjen til «Syden» når høsten kommer.

Varmere klima sender dem nordover

Klimaet dras frem som hovedårsaken til at insekter trekker nordover. Teorien støttes av blant andre Aarvik og Lundmo.

Blant andre skriver Science Daily skriver at både dyr, insekter og planter trekker nordover ettersom det både blir varmere i sør, men samtidig mildere i nord.

– Vi får inn nye sommerfuglarter hvert år. Noen ganger etableres en ny art på et sted, men så forsvinner den igjen på grunn av en våt og kald sommer. Men så kan de komme tilbake, etablere seg på ny, overleve, og feste seg, forklarer Aarvik.

Økosystemene påvirkes ikke

Hverken Lundmo eller Aarvik tror flere og nye sommerfuglarter forkludrer økosystemet som allerede finnes blant insektene.

– Sommerfuglene etablerer seg på for eksempel et lokalt treslag som hører hjemme her. De blir en naturlig del av faunaen. Det er et større problem med planter som fortrenger egne arter.

Han har ikke funnet bevis på at sommerfugler fortrenger andre sommerfugler.

– Vi har jo sommerfugler på rødlista, men det er fordi deres naturlige habitat forsvinner.

Artsdatabanken viser en markant økning i antall sommerfugler siden år 1808.

På nettsiden artsobservasjoner.no kan hvem som helst legge inn sine funn.