NRK Meny
Normal

Får erstatning for over 4000 sauer

Sauebøndene i Nordland har i år fått erstatning for over 4000 lam og sau som er tatt av rovdyr. – Det er gaupe og jerv som forsyner seg mest, sier Tore Vatne hos Fylkesmannen.

Statens Naturoppsyn sjekket skadene

Statens Naturoppsyn sjekket skadene på denne sauen som ble drept tidligere i år.

Foto: Glenn Peter Knædal

Til sammen er det utbetalt nesten 11 millioner kroner i erstatning for sau og lam som er drept av rovvilt i år, ifølge seksjonsleder Tore Vatne hos Fylkesmannen i Nordland.

– Det er en vanskelig problemstilling her i Nordland, fordi vi har beitedyr i samme områder som vi har rovdyr, sier han.

Mange krav

Tore Vatne, seksjonsleder hos Fylkesmannens miljøvernavdeling i Nordland

Tore Vatne, seksjonsleder hos Fylkesmannens miljøvernavdeling i Nordland.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Etter beitesesongen i år ble det søkt om erstatning for tap av sau og lam fra hver fjerde sauebesetning i Nordland.

– Det er forholdsvis stabile rovdyrbestander av både gaupe og jerv. Så det er ikke så enkelt å få has på tapene.

– Og bjørn greier man heller ikke å få has på ved jakt?

– Tapene til bjørn er mer varierende fra år, men vi har en del bjørn som i hvert fall deler av året oppholder seg i Nordland. Og vi ser at der det er bjørn, der blir det også tap, sier han.

Selv om det er tap til gaupe og jerv det er betalt ut mest erstatning for er det best dokumentasjon på dyrene som er tapt til bjørn.

– Det har med forskjellene på rovdyrene å gjøre. Det er lettest å finne kadavrene etter bjørn, sier Vatne.

Mange krav

Veldig mange av dyrene som er erstattet er ikke dokumentert, fordi dyrene aldri ble funnet.

– Vi foretar en sannsynlighetsvurdering på det meste av det som blir erstattet. Vi har kunnskap om rovdyrene, og ser på hvor mye det er sannsynlig at fredet rovvilt har drept, sier Vatne.

Han forteller at bøndene får erstatning for omtrent 72 prosent av det som maksimalt kan bli erstattet.

– Det er endel som søker om erstatning for alt, men vi gjør et fradrag for det som kalles normal tap, sier han.