– Ser på som en tillitserklæring

Flertallet i Sps valgkomité vil ha Anne B. Tvinnereim og Janne Sjelmo Nordås fra Hattfjelldal som nestledere. Mindretallet ønsker Ola Borten Moe og Tvinnereim.

Janne Sjelmo Nordås, Senterpartiet

– Jeg synes det er hyggelig å bli foreslått , sier stortingspolitiker og Sp-veteran Janne Sjelmo Nordås.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

– Jeg synes det er hyggelig å bli foreslått som andre nestleder av valgkomiteen og ser på dette som en tillitserklæring. Jeg er innstilt på å gjøre en jobb for partiet, men er opptatt av at det er landsmøtet som skal forestå valgene, sier Janne Sjelmo Nordås i en uttalelse til NRK torsdag ettermiddag.

Et flertall på seks ønsker Tvinnereim som første nestleder og Nordås som andre nestleder, mens et mindretall på fire mener Borten Moe bør bli første nestleder og Tvinnereim andre nestleder.

Eli Blakstad, Bjørn Arild Gram, Ann-Sissel Enoksen og valgkomiteens leder Terje Riis-Johansen utgjør mindretallet som ønsker Borten Moe med videre.

Det ekstraordinære landsmøtet 7. april skal i utgangspunktet velge en helt ny ledertrio for partiet.

Enige om Vedum som leder

Valgkomiteen innstiller som forventet Trygve Slagsvold Vedum som ny leder etter Liv Signe Navarsete.

– Vi mener Slagsvold Vedum kan snu en vanskelig periode for partiet. Vi mener vi fortsatt har nok tid til at valget i 2015 kan bli bra. Vår oppskrift er samling, lagbygging og imøtekommenhet, sier Terje Riis-Johansen som har ledet valgkomiteen.

Valgkomiteen er også samstemt om to innstillinger til det øvrige sentralstyret. Hvilken innstilling som gjelder, er avhengig av landsstyrets valg av ledertrio.

Minst kjent av de tre

Irene Lange Nordahl

Irene Lange Nordahl, leder i Troms Senterparti.

Foto: Arild Moe / NRK

Sp-veteran Janne Sjelmo Nordås har ikke ønsket å kommentere ledervalget overfor NRK.no. Men leder i Troms Senterparti, Irene Lange Nordahl mener hun har svaret på hvordan landsmøtet vil stemme i april.

– De fleste store fylkeslagene til Senterpartiet vil støtte Ola Borten Moe og stortingsrepresentant Janne Sjelmo Nordås som partiets to nestledere, sa Nordahl til NRK.no.

At Sjelmo Nordås som er minst kjent av disse tre, mener Lange Nordahl ikke er noen ulempe.

– Janne kan bidra med sin solide erfaring. Hun er dyktig og har erfaring fra alle nivåer, både fra kommune- og fylkesnivå, Stortinget og regjeringsapparatet. Med henne på laget får vi en ledelse som både er jordnær og framtidsrettet.

– Det trenger vi for å få fart på Sp-skuta framover, sier Lange Nordahl.

Går av etter intern strid

Liv Signe Navarsete varslet tidligere i år sin avgang som leder for Senterpartiet. Det skjedde etter en intern strid som følge av det historisk dårlige valget i fjor høst. Innstillingen til ny ledertrio og sentralstyre behandles på det ekstraordinære landsmøtet i starten av april.

– Det er ingen tvil om at vi har vært igjennom og fortsatt er inne i en vanskelig periode for partiet. Det er mer personfokus enn det bør være. Det fremmes kritikk av partikollegaer, og det er for liten vilje til å se hvorfor en har ulike standpunkter, sier Riis-Johansen.

– Det er ingen oppskrift for suksess, men valgkomiteen mener vi kan snu dette.

Fredag sa Vedum at han stiller til valg som ny leder etter Navarsete. Marit Arnstad ble tidligere nevnt som en kandidat, men i februar sa hun at hun ikke vil gå inn i partiledelsen.