Vakthavende lege var på fjelltur: – Dette er en alvorlig sak

Ambulansetjenesten fikk ikke tak i en eneste lege i kommunen da de trengte hjelp til en pasient. Årsaken var at samtlige var på fjelltur. – Vi forstår at det oppleves uverdig, svarer kommunen.

Gildeskål kommune

Ingen leger var tilgjengelig i Gildeskål da ambulansetjenesten trengte hjelp. De måtte i stedet kjøre i en time til Bodø.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Det var 26. juni i år midt på dagen, at ambulansetjenesten i Gildeskål i Nordland mottok et akuttoppdrag til en pasient.

Ambulansen gjorde gjentatte forsøk på å få tak i vakthavende lege som de trengte, men fikk ikke svar på vakttelefonen. Først da de kom frem til legevakta fikk de beskjed om at vakthavende lege var på fjelltur sammen med de andre legene i kommunen.

Det stod ikke liv i fare, men pasienten måtte ha legetilsyn, og ble derfor kjørt til Bodø – en times kjøretid unna.

– Forutsatt at opplysningene i avviksmeldinga stemmer, så oppfylte ikke kommunen på det gitte tidspunkt sitt ansvar. Vi synes denne saken er såpass alvorlig at vi kommer til å se nærmere på den, sier fungerende fylkeslege Jorunn Stabell som reagerer på det som har skjedd.

– Kan ikke gjøre unntak

Ifølge den akuttmedisinske forskriften er kommunene pålagt å tilby en legevaktordning som sikrer befolkninga øyeblikkelig hjelp.

– Kommunen må sørge for at minst en lege er tilgjengelig for legevakt hele døgnet. Det kan ikke gjøres unntak fra dette, sier Stabell.

– Vi beklager

Nordlandssykehuset ønsker ikke å kommentere saken, men har sendt avviket til kommunen, som de foreløpig ikke har fått svar på.

Rådmann Helge Akerhaugen i Gildeskål kommune, forklarer på telefon at varslingsrutinene ikke ble fulgt og skriver følgende i en e-post til NRK:

– Årsaken til avviket var menneskelig feil ved at bare legevakten ble varslet rutinemessig, men ikke AMK-sentralen. Vi forstår at situasjonen som oppstod kan oppleves som uverdig for den aktuelle pasienten, dette beklager vi.

– Alvorlig

Pasient- og brukerombudet i Nordland, Inger-Marie Sommerset, mener det er viktig å lære av slike situasjoner og sørge for at rutinene er på plass:

– Det er jo alvorlig hvis man ikke får tilgang på legehjelp når det er ambulanse med pasienter som trenger legetilsyn. Dette kunne vært en mer livstruende situasjon. Det må være en pasientsikkerhet at det til enhver tid er klart hvem som er vakthavende lege i kommunen.