Hopp til innhold

Vågehval druknet under omstridt prosjekt i Lofoten: – Det verste som kunne skje

Et forskningsprosjekt som skulle teste hørselen til vågehval i Lofoten har ført til at en vågehval druknet da den satte seg fast i sperrenettene.

Området det ble forsket på hval i Lofoten

Området det ble forsket på hval i 2021. Prosjektet var omstridt og en underskriftskampanje ble startet for å få daværende statsminister Erna Solberg til å stanse forskningen. Det skjedde ikke. Nå er en vågehval død som følge av forsøkene.

Foto: Forsvarets forskningsinstitutt

De siste tre somrene har et norsk-amerikansk forskningsprosjekt besøkt Lofoten for å måle hva vågehvalen hører.

Under forberedelsene til årets forsøk ble testanlegget skadet av sterk vind i kombinasjon med kraftige tidevannsstrømmer.

Da forskerne skulle inspisere skadene, oppdaget de at en vågehval hadde satt seg fast under ett av sperrenettene og druknet.

– Dette uhellet har gått veldig inn på hele forskerteamet, sier dr. Petter H. Kvadsheim, sjefforsker ved FFI.

– Vi har lagt ned betydelig innsats for å for å ta vare på sikkerhet og dyrevelferd i alle aspekter av disse testene. At vi nå har mistet en vågehval før årets forsøk kom i gang, fordi testanlegget ble skadet av uvær, er det verste som kunne skje.

Les også: Internasjonalt opprør mot hvaleksperiment i Lofoten

Utstyr for testing av hørselen til hvaler i Lofoten
Utstyr for testing av hørselen til hvaler i Lofoten

– Det er ikke uventet

Forskningen fikk mye oppmerksomhet for to år siden, og dyrevernere har tatt til orde for at prosjektet burde stanses.

Over 62.000 signaturer og over 50 forskere verden over mente at både dyr og menneskers liv kunne bli satt i fare hvis prosjektet fikk fortsette.

Det er sjokkerende, men det er ikke uventet, sier hvalforsker Heike Vester om nyheten.

Hun jobber i Ocean Sounds, som er en uavhengig forskningsorganisasjon i Bodø. Hun var en av de som skrev under for å stoppe prosjektet.

Det er fordi det er altfor farlig, og resultatene er ikke så verdifulle at vi må stresse og presse dyrene på den måten.

Heike Vester, biolog and whale researcher,

Hvalforsker og biolog Heike Vester sier det ikke er uventet at en hval druknet som følge av prosjektet.

Foto: Johanna Hanno / © Johanna Hanno / Greenpeace

Hun mener det bare var et tidsspørsmål før noe sånt ville skje.

– Når man har et så stort garn i fjorden som sitter fast hele tiden, med dårlig vær og tidevann, er det ikke mulig å kontrollere hvalen hele tiden.

Ifølge Vester vet allerede forskerne hva slags frekvenser hvalene lager når de kommuniserer, og ut ifra det kan forskerne beregne hørselen. Derfor er hun tydelig på at vi ikke trenger mer forsking, men restriksjoner av støy i havet.

– Jeg forstår ikke hvorfor man da må kjøre et så stort og farlig eksperiment og traumatisere dyrene. Vi vet jo alt allerede.

Stanset inntil videre

Prosjektet er nå stanset til hendelsesforløpet er kartlagt, og alle rutiner er gjennomgått. Fiskeridirektoratet og Mattilsynet som gir tillatelser til denne forskningen, er orientert.

NRK har forsøkt å få tak i begge, onsdag formiddag, uten hell.

FFI opplyser til NRK onsdag formiddag at årets sommer er den tredje av totalt fire i prosjektet.

Området det ble forsket på hval i Lofoten

For å måle hørselen skal forskerne fange hval levende i et testbasseng. Etter testene slippes hvalen fri. Det er satt ut nøter i fjorden for å lede hval inn i testbassenget.

Foto: Eric Franks / US National Marine Mammal Foundation

– Vi anser dette som veldig alvorlig, og vi har satt i verk en del tiltak for at dette ikke skal skje igjen, sier Kvadsheim.

Når det likevel skjer et dødsfall, har dere da gjort nok for å sikre dyret?

– Vi mener vi har gjort mye, men når det skjer et uhell så har man kanskje ikke gjort nok. Det er litt vanskelig å forutse alle mulige scenarioer for hva som kan skje når det er et prosjekt som aldri har vært gjort før. Men vi mener vi var så forberedt som vi kunne vært.

Les også: Avslutter omstridt hvaleksperiment uten at forskerne klarte å teste hørselen på en eneste hval

Området det ble forsket på hval i Lofoten
Området det ble forsket på hval i Lofoten

Skal sette støygrenser til havs

På kritikken fra Vester sier han at dette er et prosjekt som vil komme dyrene til gode på lang sikt.

– Vi mener at dette var svært uventet, og det skyldes helt spesielle omstendigheter. Ved at disse nøtene ikke sto der de skulle, også ble denne nota skyvet 70 eller 80 meter ut av posisjon.

Selve forskningsprosjektet går ut på å skaffe en hørselsfølsomhetskurve for vågehvaler. Kunnskap som skal brukes til å sette grenser for menneskeskapt støy i havet.

For å måle hvalenes hørsel fanger forskerne hval levende i et testbasseng. Det er satt ut nett i fjorden for å lede hval inn i testbassenget.

FFI-sjefsforskar Petter Kvadsheim

FFIs sjefforsker Petter Kvadsheim avbildet ved en tidligere anledning.

Foto: Erlend Astad Lorentzen / Havforskningsinstituttet

Prosjektet som ledes av National Marine Mammal Foundation (NMMF) og FFI på oppdrag for amerikanske myndigheter, er nå stanset til hendelsesforløpet er kartlagt og alle rutiner er gjennomgått.