Utvider nasjonalpark

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark i Nordland blir utvidet. Regjeringen oppretter også landskapsvernområdet Nattmoråga. Verneplanen omfatter åtte verneområder, og den er avgrenset slik at det ikke er til hinder for utbygging av kraft i Ytre og Indre Stelåga, opplyser Klima- og miljødepartementet. Vernet areal med verneplanen øker med 84,6 kvadratkilometer til 2.862 kvadratkilometer.