Utslippene øker: – Oljeindustrien er fredet

Klimagassutslippene fra olje- og gassutvinning utgjorde over en fjerdedel av de totale utslippene i Norge i 2014, viser nye tall.

Oljeplattform i Nordsjøen

Mens fyringsutslippene var hele 19 prosent lavere enn i 2013, har utslippene fra olje- og gassutvinning økt med 6,5 prosent, og utgjør totalt 27,3 prosent av de totale utslippene i 2014.

Foto: HELGE HANSEN/HYDRO

Totalt ble det sluppet ut 53,8 millioner tonn co2-ekvivalenter fra norsk territorium i 2014. Det er en nedgang på 0,1 prosent sammenlignet med året før, viser nye tall som Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterte i dag.

Mens fyringsutslippene var hele 19 prosent lavere enn i 2013, har utslippene fra olje- og gassutvinning økt med 6,5 prosent, og utgjør totalt 27,3 prosent av de totale utslippene i 2014.

Sett over tid, har utslippene fra norsk territorium totalt sett økt med 3,5 prosent siden 1990, ifølge tallene.

Oppgitt

Rasmus Hansson

Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne.

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Stortingsrepresentant Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne er oppgitt over utviklingen.

– Dette viser det alle vet; olje- og gass-sektoren er fredet for effektive klimatiltak. Høyre, Ap og Frp og de andre vil gjerne snakke om klimatiltak, men det gjelder ikke denne sektoren.

Hansson mener regjeringen med loven i hånd må nekte oljeindustrien å øke utslippene.

– Men det som i stedet skjer er at industrien får kompensere for de økte utslippene ved å kjøpe klimakvoter i EU. Men klimakvotemarkedet fungerer ikke av forskjellige grunner, og det vet regjeringen.

Hansson frykter en fremtidig katastrofe hvis ikke utslippene reduseres drastisk.

– Hvis man tar klimavitenskapen alvorlig, så er verden, med Norge som ivrig deltaker, på vei mot en global oppvarming på minst fire grader innen vårt århundre. Det kan få uante konsekvenser.

– Vil fortsette å øke

Heikki Holmås

Heikki Holmås (SV).

Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

Heikki Holmås (SV) ser ingen bedring i sikte.

– Det vi ser er at de største utslippene er i oljesektoren. Det vil fortsette å øke i årene som kommer. Både på grunn av økt oljeproduksjon, og på grunn av at det trengs mer forurensning for å hente ut den siste oljen.

– Gjør vår del

Informasjonssjef for næringspolitikk i Norsk olje og gass, Erlend Jordal, forteller at bransjen er i gang med en rekke tiltak for å redusere utslippene sine.

– Vi skal totalt sett kutte med én million tonn innen 2020. Vi ser både på muligheten for å endre noen av rutinene våre, installere nytt utstyr og noen eldre installasjoner vil stenges ned fordi de er ferdige med å produsere på feltene. Vi føler oss sikre på å gjøre vår del for å redusere klimagassutslippene, sier Jordal.

Han forteller om elektrifisering av flere prosjekter og mer effektive gassturbiner i nye utbygginger som eksempler på hvordan bransjen skal redusere utslippene.

– Hvorfor økte utslippene i 2014?

– Det er jeg litt usikker på, men det kan være snakk om uforutsette hendelser – at det har vært noen krevende brønner som man har måttet bruke mer energi på, sier Jordal.