Utsetter flyplassprosjektet i Bodø

Avinor skyver på flyplassprosjektet, ettersom finansieringsløsningen for prosjektet Ny lufthavn Bodø fortsatt ikke er avklart, skriver Avisa Nordland. Kommunens bidrag er estimert til en milliard kroner, men dagens lovverk hindrer kommunen i å utbetale en slik sum til Avinor.