Utsetter avgjørelse om hjertesenter

Helse Nord sender rapporten om tilbudet til hjertepasienter ut på ei bred høring. Avgjørelsen om Nordland får et eget såkalt PCI-senter blir dermed utsatt til styremøtet i slutten av februar. – Dette er viktig for folk og vi skal ha en debatt om tilbudet til hjertepasienter før avgjørelsen blir tatt, sier administrerende direktør Lars Vorland til NRK.