Utlyser direktørstillingen

Stillingen som direktør for Norsk Polarinstitutt lyses nå ut. Dagens direktør Jan Gunnar Winther har vært toppsjef siden 2005, men nå går åremålet hans ut. Instituttet står blant annet for gjennomføringen av norsk miljølovgivning i Antarktis, og har ansvaret for å kartlegge Antarktis og for landområdene på Svalbard.