Hopp til innhold

Utkantkommunen fikk 35 private helsearbeidsplasser på ett år

Nå drømmer ordføreren om at enda flere skal få jobbe med helse og omsorg for privat foretak.

Bø i Vesterålen

Bø i Vesterålen har storslått natur, men det siste året har kommunen tiltrukket seg et privat helseforetak i tillegg til turister.

Foto: Barbro Andersen / NRK

Mens myndighetene sentraliserer omsorgstjenester, har det private helseforetaket Aleris satset i Bø.

Regiondirektør Håkon Melseth i Aleris

Regiondirektør Håkon Melseth i Aleris mener det de har fått til i Bø er unikt.

Foto: Barbro Andersen / NRK

Selskapet har nå 35 ansatte som jobber med barnevern og psykisk helse i vesterålskommunen. Og det kan bli enda flere i tiden fremover.

NRK var med da regiondirektøren fikk en omvisning på omsorgssenteret hvor unge asylsøkere under femten år har fått et hjem.

– Det lukter veldig godt. Dere er flinke å lage mat, sier regiondirektør Håkon Melseth i Aleris til de unge beboerne.

– Unikt

Det private helseforetaket driver to slike bosteder i Bø, og etter at Nordlandssykehuset la ned det gamle distriktspsykiatriske senteret har de overtatt driften.

I tillegg driver de to små barnevernsenheter i kommunen med drøye 2.600 innbyggere.

– Det at vi har fått til såpass mange og forskjellige avdelinger med såpass forskjellig innhold er unikt. Vi er ganske tungt etablert i flere av de store byene, men her i Bø har vi litt mot alle odds fått til veldig mye. Det er ikke minst veldig bra kvalitet på det som er her, sier Melseth.

Omsorgssenter for mindreårige asylsøkere i Bø

Aleris driver to omsorgssentre for unge asylsøkere i Bø.

Foto: Barbro Andersen / NRK

Fornøyd

I Bø er Høyre-ordføreren svært fornøyd med at private satser på helse og omsorg i hans kommune.

Sture Pedersen (H)

Bø-ordfører Sture Pedersen (H) er svært fornøyd med det som skjer i kommunen hans.

Foto: Barbro Andersen / NRK

Han ønsker ikke å levne oppgaver som hjemmetjeneste og sykehjemsdrift til private, men har ingen problemer med at de tjener penger på helse og omsorg.

– Vi har funnet kjemien med hverandre. Det som også er veldig bra er at de er beslutningsdyktige. Slike folk liker jeg å jobbe med. I tillegg har de vært heldige og dyktige og fått tak i godt personell. Det tror jeg har vært en av suksessfaktorene, sier ordfører i Bø, Sture Pedersen (H).

Ønsker større satsing

Men han mener det er mer å hente ut av samarbeidet mellom det private og det offentlige. Nå skal Pedersen lokke Aleris til å satse enda mer i kommunen ved hjelp av en stor helsefarm for tunge psykiatriske pasienter.

– Vi ønsker å skreddersy et tilbud til de sykeste innenfor psykiatri, som også har mange andre typer sykdommer som de ikke nødvendigvis har fokus på.

Senteret skal være et tilbud for folk i hele landet og hos Aleris synes de ideen er god.

– I dag er det en del mennesker som blir skrevet ut fra psykiatrien, som får veldig korte opphold i spesialisthelsetjenesten og som kanskje ikke har gode nok tilbud ute i kommunene. Der ser vi at vi kan skape et godt tilbud og et tilbud som kanskje ikke er der i dag.

Bø kommunehus

Bø i Vesterålen har drøye 2.600 innbyggere. 35 av arbeidsplassene i kommunen er det nå Aleris som står for.

Foto: Barbro Andersen / NRK