Hopp til innhold

Utenriksminister Huitfeldt: Ville tillate russiske fisketrålere i Norge, uavhengig av EU

Til Dagens Næringsliv er utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sitert på at Norge i vår ikke ville forby russiske fisketrålere å operere i norske havner, uavhengig av hva EU mente om saken.

Det kommer frem i statsråden svar til Stortingets kontrollkomité, som i forrige uke sendte en rekke spørsmål til regjeringen.

Bakgrunnen var at russiske fiskefartøy var ulovlige i EU kunne operere fritt i norske havner.

Fiskeriminister Bjørnar Skjæran uttalte til NRK i slutten av april at «Vi stenger norske havner for russiske fartøy, men vi unntar fiskefartøy. Det har også EU gjort.»

Men EU hadde ikke unntatt russiske fiskefartøy, kun båter som var for små til å bli sertifisert.

Skjæran har presisert til DN at unntaket fra forbudet gjaldt fiskebåter under en viss størrelse.

Men hvorvidt russiske fiskefartøy var unntatt sanksjonene eller ikke i EU, hadde ikke noe å si for hvilken linje Norge skulle legge seg på.

Utenriksministeren er sitert på at «Det var fra regjeringens side ønskelig å være mest mulig presis i kommunikasjonen utad når det gjaldt hvorvidt også EU hadde unntak for fiskefartøy. Informasjonen vi fikk fra EU hadde ikke noe å si for hvordan vi faktisk innrettet vårt regelverk».

Hovedgrunnen for å unnta russiske fiskebåter fra sanksjonene var fiskebestanden i nord.

«Unntaket ble vurdert som viktig for å kunne sørge for en bærekraftig forvaltning av de aktuelle fiskebestandene», skriver Huitfeldt i svaret til kontrollkomitéen i Stortinget.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).
Foto: William Jobling / NRK