Reagerer på at usladdede rapporter ble delt med PR-byrå: – Vanskelig å finne ord

Helse Nord er bekymret og stortingsrepresentant Kjell-Børge Freiberg (Frp) mener det må tas et krafttak i Helgelandssykehuset etter at usladdede kreftrapporter ble delt med et PR-byrå.

Helgelandssykehuset, sykehus i Mo i Rana.

BRÅK OG URO: Helgelandssykehuset delte usladdede rapporter om tarmkreftkirurgien i sykehuset med et PR-byrå før innholdet ble gjort kjent for fagmiljøene. Her fra sykehuset i Mo i Rana.

Foto: Helgelandssykehuset HF / Øyvind Bratt

Styret i Helse Nord varslet i går tettere oppfølging av Helgelandssykehuset framover. Det skjer etter flere år med sykehusstrid og bråk om kreftkirurgien ved sykehuset den siste tiden.

Den såkalte kreftkirurgisaken ved Helgelandssykehuset i Sandnessjøen har blitt en verkebyll for Helgelandssykehuset.

Denne uka ble det kjent at sykehuset delte usladdede rapporter om tarmkreftkirurgien i sykehuset med et PR-byrå før innholdet ble gjort kjent for fagmiljøene.

De tre rapportene innhold også sensitive og taushetsbelagte pasientopplysninger.

Sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdottir innrømmet tirsdag overfor NRK at rapportene burde vært sladdet før de ble sendt til PR-byrået Wergeland/Apenes.

I en pressemelding sent onsdag kveld innrømmer Hulda Gunnlaugsdottir at personopplysningene kan medføre at pasientene identifiseres.

Men hun understreker at ingen av de tre rapportene inneholder direkte personsensitive opplysninger som navn, fødselsdato, fødselsnummer eller bostedskommune for de aktuelle pasientene.

Helgelandssykehuset, kommunikasjonssjef Tore Bratt og adm dir Hulda Gunnlaugsdottir

– Jeg forsikrer befolkningen på Helgeland om at rapportene ikke inneholder navn, fødselsdato eller bosted, sier direktør Hulda Gunnlaugsdottir. Her sammen med sin kommunikasjonssjef Tore Bratt.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Samtidig avviser hun alle spekulasjoner om lekkasje av rapportene som del av en bevisst mediestrategi.

En uke etter at PR-byrået fikk opplysningene, ble konklusjonen i rapportene slått opp i lokalavisen Rana Blad.

Også her kommer det fram opplysninger som tyder på at avisen satt på en usladdet versjon av rapportene.

– Må rydde opp

Stortingsrepresentant Kjell-Børge Freiberg fra Frp mener at det som har skjedd ved Helgelandssykehuset er svært alvorlig.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp)

Stortingsrepresentant Kjell-Børge Freiberg mener at Helgelandssykehuset må rydde opp.

Foto: Markus Thonhaugen / NRK

– Det er vanskelig å finne ord for å beskrive denne saken. At opplysninger som deles mellom pasient og lege kommer ut, skal definitivt ikke skje.

– Det vitner om total mangel for respekt for de menneskene som ledelsen på sykehusene er til for. Jeg tror alle kan tenke seg til hvordan dette føles for pasientene som er rammet, sier Freiberg.

Han synes det er en uting at ledelsen på offentlige sykehus har akseptert at det brukes penger på et PR-byrå når sykehuskøene er økende.

Helgelandssykehuset har bekreftet at de har brukt 1,5 millioner til kjøp av tjenester hos PR-byrået Wergeland/Apenes.

– Styret må ta et krafttak og vise at de evner å ivareta pasientene. Ikke minst pasientenes rettssikkerhet med tanke på personopplysninger. Og får de ikke dette på plass, så må helseministeren inn og rydde opp. Dette kan ikke fortsette lenger.

Som svar på kritkken fra Freiberg svarer direktør Gunnlaugsdottir følgende:

– Jeg forsikrer befolkningen på Helgeland om at rapportene ikke inneholder navn, fødselsdato eller bosted.

Helse Nord lover å være tett på

I gårsdagens styremøte i Helse Nord måtte administrerende direktør Cecilie Daae forklare bråket rundt kreftkirurgien i Sandnessjøen.

Adm dir Cecilie Daae i Helse Nord

Administrerende direktør i Helse Nord, Cecilie Daae, var ikke klar over at Helgelandssykehuset delte usladdede kreftrapporter med PR-byrå.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Daae sier hun ikke kjente til at taushetspelagte opplysninger er delt med eksterne konsulenter.

Men vi er klar over at Helgelandssykehuset har hatt behov for kommunikasjonsbistand i en veldig presset periode, sier Daae til NRK.

Nå rykker Hele Nord inn for å bistå sykehuset lengst sør i helseregionen.

– Vi registrerer uroen i sykehuset. Styret har nå presisert viktigheten at vi jobber sammen og ser framover, sier styreleder Renate Larsen i Helse Nord.

Ordfører ønsker svar

Det har vært strid i en årrekke om plassering og funksjonsfordeling av sykehus på Helgeland.

Alstahaug-ordfører Peter Talseth (Sp) sier at innbyggerne i regionen ønsker at Helse Nord skal være mer tydelig slik at befolkningen slipper å leve i usikkerhet.

Ordfører i Alstahaug Peter Talseth (Sp)

– For min egen del er jeg helt ferdig med ledelsen som er på Helgelandssykehuset, sier ordfører Peter Talseth (Sp) i Alstahaug.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

I januar kunngjorde helseminster Bent Høie at hovedsykehuset på Helgeland skal legges til Sandnessjøen og omegn, mens Mo i Rana beholder akuttsykehus. Sykehuset i Mosjøen legges ned.

Vedtaket betyr også at ledelsen ved det nye sykehuset skal plasseres på hovedsykehuset.

– De må presisere helt konkret hva de mener med hovedsykehus. Og ikke minst hva hovedsykehuset skal inneholde.

Ifølge Gunnlaugsdottir går prosessen går som planlagt. I Helse Nords styremøte onsdag ble det også fattet flere vedtak.

– Vi skal nå i samarbeid med Helse Nord sette oss inn i vedtakene, og vil svare ut bestillingene fra styret i Helse Nord. Prosessen går som planlagt, med saksbehandling gjennom de respektive styrene i Helgelandssykehuset og Helse Nord, skriver Gunnlaugsdottir i en epost til NRK.

Styret i Helse Nord har i onsdagens styremøte forsøkt å gi noen svar. Blant annet er kriteriene for tomtevalg for det nye sykehuset tydeliggjort i styringsdokumentet.

Ledelsen skal flyttes

Helgelandssykehuset HF, sykehus i Sandnessjøen.

I september i fjor offentliggjorde Kreftregisteret statistikk som viste at Helgelandssykehuset Sandnessjøen kom dårlig ut på 100 dagers postoperativ dødelighet etter tarmkreftoperasjoner.

Foto: Helgelandssykehuset HF

– Sykehuset skal plasseres i Sandnessjøen og omegn. Det må defineres tydeligere. Vi må også tydeliggjøre innholdet i sykehuset som skal ligge i Sandnessjøen og det som skal ligge i Mo i Rana. Det er en prosess som pågår nå, sier styreleder Renate Larsen.

– Når skal ledelsen flytte i Sandnessjøen?

Styreleder Renate Larsen i Helse Nord

– Vi må tydeliggjøre innholdet i sykehuset som skal ligge i Sandnessjøen og det som skal ligge i Mo i Rana, sier styreleder Renate Larsen.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Dette er en prosess som pågår nå. Den første runden skal være klar ved årsskiftet. Nå har vi ikke fått etablert nytt sykehus i Sandnessjøen og omegn, hvor ledelsen skal sitte, til da.

– Der ville det måtte være en prosess med de ansatte om når det skal skje. Vi har en forventning om at det skal være hyppig tilstedeværelse av ledelsen i Sandnessjøen i denne mellomfasen. Prosjektdirektør Torbjørn Aas sitter allerede i Sandnessjøen.

– Hvorfor må dette tydeliggjøres på styremøte i Helse Nord?

– Det er dette som er besluttet. Det er viktig at vi følger de beslutningene som er tatt, og at folk er trygg på at det blir gjennomført, sier Renate Larsen.