Hopp til innhold

Trænaordfører: – Nå er det krise

Neste uke blir samtlige ansatte permittert ved hjørnesteinsbedriften på Træna. Om de har en jobb å komme tilbake til, er høyst usikkert. – Mange har hjertet i halsen, sier fabrikksjefen.

Trænafestivalen

Træna er helt avhengig av sildefisket. Nå frykter ordføreren for framtida til hjørnesteinsbedriften helt til venstre i bildet.

Foto: Trænafestivalen

Øykommunen på Helgelandskysten, som er mest kjent for Trænafestivalen, opplever nå stor usikkerhet knytta til framtida. Nye eiere i hjørnesteinsbedriften har ført til at mange er redd for at bedriften blir lagt ned.

Etter flere år med vekst og optimisme, slår ordfører i Træna, Per Pedersen, alarm.

Per Pedersen, ordfører Træna

Ordfører i Træna, Per Pedersen, har bedt de nye eierne om en rask avklaring på hva som skjer med hjørnesteinsbedriften.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Træna er tufta på fiskeri. Hvis bedriften legges ned forsvinner bunnen ut av fiskeindustrien i kommunen. Det er krise rett og slett.

Det er hjørnesteinsbedriften Modolv Sjøset Pelagic AS som har problemer. Etter en svak sildesesong blir samtlige 50 ansatte permittert neste uke. Det er mye i en av kommune med rundt 500 innbyggere.

– Det er ikke sikkert at alle de ansatte har en jobb å komme tilbake til når makrell- og seifisket er i gang til våren, sier produksjonssjef ved Modolv Sjøset Pelagic AS, Sverre Hyttan.

Fusjon skaper usikkerhet

Tidligere i år ble fusjonen mellom den største aksjonæren i Modolv Sjøset AS, Austevoll Seafood ASA og Kvefi AS godkjent av Konkurransetilsynet. Det nye selskapet har fått navnet Pelagia AS og er den største aktøren i det pelagiske markedet i Norge med rundt 20 fabrikker.

Sverre Hyttan, produksjonssjef Modolv Sjøset AS

Produksjonssjef ved Modolv Sjøset AS, Sverre Hyttan, er bekymra for arbeidsplassen sin.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Sildebestanden går ned og vi vet at eierne ønsker en strukrutering for å øke lønnsomheten i industrien, sier Hyttan.

Anlegget på Træna er ifølge Hyttan et av seks i Nord-Norge som nå eies av Pelagia AS. Han er sikker på at flere er lagt ned om et år.

– Sannsynligvis er det bare to igjen. Dermed blir det en konkurranse om hvem som skal bestå, sier Hyttan. Mange har hjertet i halsen. Vi er et lite samfunn og dette er Trænas største arbeidsplass.

Overkapasitet

Det har i lengre tid vært kjent at eierne i Pelagia AS skal vurdere framtida til anleggene. Mengden av sild og lodde i havet har stupt og det har ført til overkapasitet på land.

– Det økonomiske resultatet for 2013 ikke er tilfredsstillende. Vi vil jobbe sammen med selskapet for å bedre de økonomiske utsiktene til Modolv Sjøset, sier daglig leder i Pelagia AS, Egil Magne Haugstad.

I februar var ordfører Per Pedersen i møte med ledelsen i Pelagic AS.

– Jeg er veldig bekymra. Vi vet ikke hva eierne egentlig vil eller hva slags tidsperspektiv de har. En nedleggelse vil få enorme konsekvenser for oss.

Norges eldste fiskevær

Det har bodd folk på Træna i 9000 år. Kommunen kaller seg sjøl landets eldste fiskevær. Ordføreren frykter at bedriften kan være nedlagt allerede til høsten. Pedersen har vært i kontakt med fylkeskommunen og sender nå brev til eierne der han ber om en avklaring innen én måned.

Selvåg senior til kai i Træna

I dag leverte Selvåg Senior den siste sildefangsten for sesongen. Træna-samfunnet frykter det kan være den aller siste.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Jeg har ikke lyst til å overdramatisere, men befolkninga kan gå ned med mellom 10–15 prosent på kort tid, sier produksjonssjef ved Modolv Sjøset Pelagic AS, Sverre Hyttan.

– Klarer dere å overbevise de nye eierne om at bedriften må bestå?

– Det er vi nødt til å tro. Vi tror avgjørelsen blir tatt før sommeren. Vi har det travelt med å påvirke, sier Hyttan. nbsp;